Sunnerkloas

Het is de Groningse benaming van Sinterklaas, maar tevens een schimpnaam voor wie iets onnozels of vervelends doet: (doe dikke) Sunnerkloas!

Een aantal jaren geleden moest de intochtcommissie van een klein dorpje voor twee afgevaardigden van Vereniging Dorpsbelangen verschijnen. De leden van de intochtcommissie waren verantwoording verschuldigd aan de leden van Dorpsbelangen, zo werd hen meegedeeld, want die stonden immers hoger in rang. Hun boodschap luidde dat de intochtcommissie enkele wijzigingen in het programma diende door te voeren, op last van tijdens de jaarvergadering klagende ouders. De afgevaardigden van Dorpsbelangen was helegaar ontschoten wie die klagende ouders toch waren en schoven de schuld af op de secretaris, die niet goed zou hebben genotuleerd. Bij navraag bleken er nooit ouders van basisschoolkinderen op die hele jaarvergadering te zijn geweest. Wel klagende grootouders – en die geloofden naar verluidt al een poosje niet meer in het bestaan van de Goedheiligman.

De afgevaardigden van Vereniging Dorpsbelangen gingen er eens goed voor zitten. Een van de leden van de intochtcommissie had juist een ingrijpende operatie ondergaan en daarbij liters bloed verloren. Zij mocht toentertijd juist weer een half uur op zijn. De bijeenkomst duurde al met al bijna twee uur. Een samenvatting van wat we eufemistisch de ‘verbeterpunten’ zullen noemen: het Sinterklaasfeest was niet meer wat het in de jaren zeventig was geweest. Dus werden er liedjes van vroeger op het programma gezet, werd Sint bij zijn intocht welkom geheten door een man in plaats van door een vrouw en werd er knutselmateriaal aangeschaft voor in de pauze – op kosten van de leden van de intochtcommissie, want het budget voor de viering had de laatste inflatiecorrecties ook al niet meer meegekregen. De aanwezigen boven de 60 zongen bij de daaropvolgende intocht naar hartenlust mee, terwijl de kinderen geen idee hadden hoe die gedateerde liedjes gingen.

En zo verliep de voorbereiding van een Sinterklaasfeest in een dorpsgemeenschap met pakweg 120 zielen. Het is me inmiddels meer dan duidelijk waarom Sunnerkloas een schimpnaam geworden is voor iemand die iets onnozels of vervelends doet…  

Ingeborg

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !