Miljoen extra voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

GRONINGEN – De provincie heeft het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aangevuld met een miljoen euro. Hierdoor is er een miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor restauratie en herbestemming van beeldbepalende panden in Groningen.

Het fonds stelt eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek en beeldbepalend pand in staat om een lening aan te vragen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van het pand.

Eigenaren in de provincie Groningen kunnen de lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld een lage rente). De rente en aflossing worden teruggestort in het monumentenfonds. Zo ontstaat een doorlopend en duurzaam fonds en kan het geld opnieuw worden uitgeleend voor nieuwe restauratieprojecten.

“Dankzij dit fonds hebben we sinds 2003 vele eigenaren kunnen ondersteunen”, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. “Die steun is ook hard nodig om die gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten te kunnen behouden. Dat is belangrijk, want ons gebouwd erfgoed maakt dat wij onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Het fonds is zeer succesvol en daarom stellen we nu nog eens 1 miljoen euro beschikbaar.”

De provincie stortte eerder al 2,1 miljoen extra in het fonds. Dit geld is inmiddels bijna uitgeleend. De behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren is groot. Daarom is nu besloten om extra geld beschikbaar te stellen. Het Nationaal Restauratiefonds vult dat bedrag aan met 350.000 euro. De uitvoering van dit fonds wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie is te vinden op www.restauratiefonds.nl en www.cultuurfonds.nl.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !