Waddenfonds en provincie Groningen investeren ruim 1,9 miljoen euro in Waterstofhub Delfzijl

LEEUWARDEN/GRONINGEN – Het Waddenfonds en de provincie Groningen trekken ruim 1,9 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een waterstofhub nabij Chemie Park Delfzijl. De bijdrage van Groningen komt voort uit het provinciaal programma van Nationaal Programma Groningen. De waterstofhub voorziet bedrijven in en rond Delfzijl van groene waterstof. Zo kunnen zij in de toekomst makkelijker overstappen op deze duurzame energiedrager en zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. In 2023 start de realisatie. Als de hub aanslaat, wordt de opgedane kennis en ervaring in Delfzijl ook in andere Waddenzeehavens toegepast.

De totale kosten van Waterstofhub Delfzijl zijn ruim 8,1 miljoen euro. Naast het Waddenfonds en de provincie Groningen dragen ook het Rijk en de Europese Unie financieel bij. HyEnergy TransStore financiert het overige deel en draagt zorg voor de realisatie van de waterstofhub.

24 uur per dag duurzame energie

Op de waterstofhub wordt groene waterstof samengeperst en tijdelijk opgeslagen. In waterstoftransporttrailers wordt deze samengeperste waterstof vervolgens over de weg verspreid onder afnemers. De hub is er voor zowel de grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. Het doel is dat bedrijven in de nabije toekomst 24 uur per dag over deze milieuvriendelijke energiedrager kunnen beschikken. Voor veel bedrijven is dat een belangrijke voorwaarde om definitief over te stappen op groene waterstof. De waterstofhub draagt bij aan vermindering van CO2-uitstoot en daarmee aan een schonere leefomgeving. De locatie nabij het Chemie Park Delfzijl is bij uitstek geschikt voor dit waterstofproject, omdat hier al waterstof geproduceerd wordt en er zicht is op meer waterstofproductie in de toekomst.

“Als deze pilot slaagt, is de kans groot dat meer Waddenzeehavens zo’n waterstofhub willen. Dat zou mooi zijn. Want het Waddenfonds streeft naar een duurzame economie in het hele Waddengebied’’, aldus directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds.

Gedeputeerde van de provincie Groningen Melissa van Hoorn: “Met de Waterstofhub Delfzijl zetten we als provincie Groningen een belangrijke stap in de verduurzaming van zware mobiliteit en industrie. Bedrijven kunnen hierdoor makkelijker overstappen op groene waterstof als duurzame energiebron. Dit zorgt voor een schonere lucht en minder geluidsoverlast en biedt ook nieuwe werkgelegenheid in vele sectoren, zoals de energiesector en industrie. De waterstofhub draagt zo bij aan een duurzamer, schoner en economisch sterker Groningen!”

“We zijn erg verheugd met deze financiële steun vanuit het Nationaal Programma Groningen en het Waddenfonds”, zo geeft ondernemer Edward Doorten, mede-eigenaar van HyEnergy TransStore, aan. “De waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen, waardoor we flink moeten investeren om van start te kunnen gaan. Deze steun helpt ons daarbij. Want zonder waterstofhubs geen waterstofeconomie”.

Om in deze regio een volledig functionerende groene waterstofketen te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in bedrijf te nemen en te houden is er het programma HEAVENN. De programma-uitvoering is in handen van New Energy Coalition. Waterstofhub Delfzijl is een deelproject van HEAVENN.

Green Shipping

In de haven van Delfzijl komt naast de waterstofhub ook een waterstoftankstation, bestemd voor schepen die op groene waterstof varen. Het nieuwe tankstation sluit aan bij het grootschalige meerjarenproject Green Shipping, een ambitieus programma om de scheepvaart op de Waddenzee te vergroenen. Green Shipping initieert momenteel in meerdere Waddenhavens projecten met waterstof en andere duurzame brandstoffen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.