Inwoners kiezen naam nieuw gemaal Zoutkamp

GRONINGEN/ZOUTKAMP – Samen met inwoners van het gebied gaat Waterschap Noorderzijlvest op zoek naar een naam voor het nieuwe gemaal in Zoutkamp. Geïnteresseerden kunnen tussen 1 en 23 december een stem uitbrengen op hun favoriete naam via de website van het project.

De bouw van het nieuwe gemaal achter de historische Hunsingosluis is onderdeel van het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’. Dit gemaal heeft een grotere capaciteit en vervangt het huidige gemaal H.D. Louwes. Het nieuwe gemaal wordt in 2025 in gebruik genomen. Zo compenseren we de negatieve gevolgen van klimaatverandering en garanderen we de waterveiligheid.

Stem 

Tot en met 22 december kan via de projectpagina noorderzijlvest.nl/nieuwewaterwerkenzoutkamp gestemd worden op één van de volgende drie namen voor het nieuwe gemaal:

  • Gemaal De Soltcamp
  • Gemaal Achter Diek
  • Gemaal Hunsingo

De oorsprong van de namen wordt bij het stemmen verder toegelicht. Begin 2023 maken we de nieuwe naam voor het gemaal bekend.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ is de projectnaam voor de werkzaamheden die het waterschap, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland in Zoutkamp en omgeving uitvoert. Naast de waterveiligheid werken we onder anderen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Ook bevorderen we de recreatiemogelijkheden. Met het project willen we de economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving verbeteren en het toerisme stimuleren.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !