Afspraken met woningcorporaties gelden ook volgend jaar

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft besloten dat de afspraken uit 2022 met de woningcorporaties en huurdersorganisaties ook volgend jaar gelden. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken ‘prestatieafspraken’ over een aantal thema’s die zijn vastgelegd in de Woningwet van 2015. Daarbij gaat het om onderlinge samenwerking, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad; duurzaamheid; veilig wonen, huisvesting voor specifieke doelgroepen, leefbaarheid en versterking.

Normaal gesproken worden er jaarlijks nieuwe afspraken gemaakt. Dat is deze keer niet het geval. De afspraken worden met een jaar verlengd. Alleen de doelen voor sloop en nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en versterking zijn opnieuw vastgesteld. Dat geldt ook voor de plaatsing van specifieke groepen. Er wordt gewerkt aan een digitale kaart waarop de projecten zichtbaar worden gemaakt.

Het college kiest voor verlenging van de afspraken omdat de minister met nieuwe plannen is gekomen die in 2023 lokaal vertaald worden. Dat wordt dan vastgelegd in een nieuw meerjarig ‘Prestatiekader Volkshuisvesting’.

In Het Hogeland worden met de volgende woningcorporaties afspraken gemaakt: SUW, De Delthe, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen. Ook hun huurdersorganisaties zijn er bij betrokken. Het gaat om Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdervereniging De Delthe, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en Huurdersvereniging De Marne De Terpen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.