Verlaging WOZ-waarde sommige panden

HET HOGELAND – Het college wil een regeling voor eigenaren uit de gemeente om de WOZ-waarde van woningen en gebouwen in de versterkingsopgave aan te passen aan de situatie van (voorgenomen) sloop, nieuwbouw en versterking en die hierdoor ook tijdelijk hun woningen moeten verlaten. Het gaat in totaal om 330 gebouwen, waarvan 206 woningen. Dit is een voorlopig aantal in 2023.

De WOZ- waarde wordt hiervoor verlaagd. Dit heeft invloed op verschillende belastingen zoals de Onroerende zaakbelasting (OZB). De gemeente informeert de eigenaren van deze gebouwen over deze regeling in het eerste kwartaal van 2023 op het moment dat onder andere het aanslag-/beschikkingsbiljet voor Onroerende Zaken Belasting (OZB) wordt verstuurd. Ze hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.