Schrijver Frank Westerman bezoekt Noordwest Groningen

VIERHUIZEN  – Op uitnodiging van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk brengt schrijver Frank Westerman op zaterdag 21 januari een bezoek aan Noordwest Groningen. Samen met de leden van de agrarische natuurvereniging zal Westerman een wandeling maken door de Westpolder en een bezoek brengen aan de boerderij Torum. Na afloop van de wandeling zal Westerman in de kerk van Vierhuizen een lezing verzorgen over de ontwikkeling van de landbouw, zoals beschreven in zijn boek ‘De graanrepubliek’, hierbij zal aangehaakt worden op actuele thema’s die spelen rond de landbouwtransitie zoals die momenteel gaande is.

In het boek ‘De Graanrepubliek’ uit 1999 beschrijft Westerman de modernisering van de Nederlandse akkerbouw gedurende de twintigste Eeuw. De naam van het boek verwijst vooral naar het Oldambt, een landstreek in Oost Groningen, waarvan de verandering en vernieuwing als een rode draad door het boek loopt. De geschiedenis begint in 1886 en eindigt in 1998.

De Boerderij Torum in de Westpolder is de boerenplaats waar Sicco Mansholt, een van de hoofdpersonen uit het boek, opgroeide. Als landbouwminister en latere landbouwcommissaris van de Europese commissie kan Mansholt gezien worden als de architect van de naoorlogse landbouwhervormingen en het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Dit beleid voorzag in de schaalvergroting van de Europese landbouw.

 De wandeling met Frank Westerman is uitsluitend voor leden van Wierde & Dijk. Bij de lezing zijn ook niet leden welkom. De lezing start om 15.30, inloop is vanaf 15.00 uur.

Gezien het beperkt aantal plaatsen is aanmelding van tevoren noodzakelijk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@wierde-en-dijk.nl  onder vermelding van “Opgave lezing Frank Westerman”. Vol is vol.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !