OvW boos: “Na een vertraging van 22 jaar is het nu wel klaar !”

WINSUM – Onderstaande brief/statement is met grote zorg richting burgemeester en wethouders en naar de fractievoorzitters van de gemeente Het Hogeland verzonden. Zoals kan worden gelezen hebben de leden van Ondernemersvereniging Winsum (OVW) UNANIEM hun zorgen uitgesproken en verwachten van “de politiek” daadkracht en duidelijkheid!

De leden van de Ondernemers Vereniging Winsum hebben in een besloten vergadering het volgende geconstateerd en maken daarom een statement naar de voltallige politiek. Aanleiding voor dit statement is dat er in de afgelopen periode, onder andere in de (sociale) media, veel aandacht wordt besteed aan onderwerpen welke Winsum betreffen. Met name deze, naar onze mening ten onrechte beweringen, hebben bij de ondernemers maar ook bij inwoners veel onrust veroorzaakt.

Constatering:

 1. Er wordt door sommigen misbruik gemaakt van het gezamenlijk overleg rond het Wierde van Waarde project. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen denken dat we een autoluw centrum gaan krijgen dat niet alleen de Hoofdstraat Obergum, maar ook het Boogplein betreft.
 2. Het Boogplein treft ons als ondernemers zeer in onze portemonnee. Door de gigantische vertraging die er is en het niet door kunnen gaan van het belangrijkste punt van het hele Boogplein zijn de ondernemers diep getroffen . En dat niet alleen mentaal, maar ook financieel.
 3. Er wordt teveel naar Winsum gewezen alsof daar alles kan, zowel door de politiek als door de omringende plaatsen.

Toelichting:

 • Punt 1: De veronderstelling dat OVW daar voor zou zijn, doet groot onrecht aan de constructieve inbreng die OVW altijd heeft gehad in alle overleg vormen rondom de genoemde plannen. Laat het duidelijk zijn: OVW heeft in het verleden zelf de plannen aangewakkerd voor het opnieuw inrichten van het gebied rondom De Hoogte. Met als grote doelen:

o   Het opnieuw inrichten van de winkelstraat (incl. verlichting, muziek)

o    Meer parkeermogelijkheden voor fietsers en meer parkeerruimte voor auto’s van winkelend publiek.

Het mag helder zijn dat we vanuit die gezichtspunten onze inbreng hebben gegeven. En dat we constructief zijn blijkt uit het feit dat we bereid waren na te denken over meer parkeerruimte in de directe omgeving en niet meer in de winkelstraat ( maar ook niet minder) en ook uit het feit dat we niet tegen autoluw zijn voor wat betreft de Hoofdstraat Obergum maar dan onder de volgende voorwaarden:  Autoluw bereiken we dan door:

 1. De toerist te weren uit de kern: en dat kan door de benoemde parkeergelegenheid te creëren bij Marenland en daar via duidelijke bewegwijzering de toerist naar toe te leiden en ook via duidelijke bewegwijzering lopend via het pad naast het Winsumerdiep naar het centrum ( Boogplein) te leiden.
 2. 0nder bepaalde voorwaarden de Hoofdstraat Obergum als blauwe zone te zien, maar dan ook voor iedereen. Daarmee kun je met bestaande parkeerruimte ( wel anders ingericht) een breder publiek bereiken.

Autoluw is dan ook beslist niet autovrij zoals soms geïnterpreteerd wordt.

 • Punt 2: Het mag duidelijk zijn dat de gehele aanpak van het herinrichten van het winkelgebied gestoeld is op het haltermodel. Dat betekent, een halter op het Boogplein met daar een commerciële ruimte, niet zijnde horeca maar een retailer en een halter zijnde het AH terrein. Met daartussen de “vernieuwde “ winkelstraat.  Op basis hiervan :

o   Heeft de toenmalige gemeente Winsum een budget beschikbaar gesteld voor samen voegen van winkels in de ene winkelstraat en het opofferen van de andere winkelstraat.

o   Hebben ondernemers zelf miljoenen geïnvesteerd in hun panden, om die winkelstraat te verfraaien.

Dat geheel komt nog steeds niet van de grond en dat is zeer destructief voor de ondernemers. De aansluiting is er niet.  Het Boogplein ligt er nog steeds verlaten bij. De ondernemers die hun plannen daarop gebouwd hadden komen bedrogen uit. Afgezien van de direct betrokkenen hebben ook alle andere ondernemers daar last van.

 • Punt 3: De zogenaamde voorsprong van Winsum inzake investeringen: ook daar hebben we last van. Het is feitelijk niet waar dat de meeste NPG gelden naar Winsum gaan. In de eerste plaats niet omdat vaak de Tirrel wordt meegeteld. Dat is een instelling voor heel de gemeente. Maar ook feitelijk niet als je de bestede bedragen optelt. Telt u maar na. Laten we het wel bij de feiten houden. Het enthousiasme waarmee Winsumer ondernemers aan de slag zijn en waren krijgen ze als een boemerang terug op dit punt.

Conclusies:

Over punt 1: Daar hebben wij onze bakens gezet, het onder toelichting geschrevene is bespreekbaar onder de volgende voorwaarden:

 1. Als geheel aannemen en
 2. Pas in werking als zaken ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. (met name dat autoluw)

Over punt 2: Het mag duidelijk zijn dat OVW vast houdt aan het haltermodel en dus aan een commerciële ruimte naast de appartementen die er ook kunnen komen. OVW had allang een overleg verwacht om daar uit te komen. We hebben ons laten vertellen dat er wel een mogelijkheid zou zijn om toch door te pakken. En dan snappen we de stilte niet. Immers daar was niemand op tegen. Dat is louter een technische afwijzing door de Raad van State ook nog door een verkeerde inschatting over het aantal parkeerplaatsen.  De schop moet in de grond. Het kost teveel om nog te wachten.

Over punt 3: Breng de bestede NPG gelden maar eens in beeld, naar gebied.

Concreet:   Wat kan er nu al gedaan worden:

 1. De al toegezegde parkeerplaats bij Marenland kan aangelegd worden voor het toeristische seizoen!
 2. De bewegwijzering kan daarop aangepast worden met duidelijke borden en met duidelijke teksten.
 3. De herinrichting van Hoofdstraat Obergum zou wel alvast kunnen starten voordat de bouwkundige zaken (De Hoogte enz.) los gaan
 4. Op het Boogplein kan gestart worden met de appartementen en ook met de commerciële ruimte waar best creatief (naar ons is verteld zelfs op korte termijn) een oplossing voor kan zijn.

Na een vertraging van 22 jaar is het nu wel klaar!

De leefbaarheid is in het geding.

We willen met dit statement de discussie weer op gang brengen en stappen maken en wachten op uw reactie.

 

Namens OVW

H.J. Sok

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.