Voedselbank Het Hogeland blij met donatie Lionsclub

WINSUM – Onlangs nam Wieb Roffel uit Winsum dankbaar een gift van de Lionsclub Het Hogeland in ontvangst. Uit handen van de Lions Hylmar Diemer en Geert-Jan Heuvink kreeg hij een cheque van € 1.250,- overhandigd voor het gratis verstrekken van voedsel aan gezinnen waarvan het vrij te besteden inkomen zeer laag is.

Wieb Roffel verzorgt de acquisitie voor de instroom van voedsel en promoot de voedselbank. Vorige week sprak hij de Lions toe. “Wij verstrekken tijdelijke noodhulp aan arme gezinnen en werken aan bewustwording en het tegengaan van verspilling van voedsel”. In Nederland wordt jaarlijks circa 5 miljard kg voedsel verspild. Omgerekend is dat 40 kg per persoon per jaar. Circa 43% van de verspilling gaat via supermarkten. Roffel kan het niet genoeg benadrukken: “Wij gooien schrikbarend veel voedsel weg! Slechts 5% van het voedseloverschot komt bij voedselbanken terecht. Er valt nog veel te winnen!”

De voedselbank Het Hogeland heeft een uitgiftelocatie in Winsum en telt op dit moment 170 gezinnen als klant. In verhouding tot het aantal mensen in onze gemeente met een uitkering maakt nog geen 15% gebruik van de voedselbank. Schaamte speelt daarbij zeker een rol. Roffel begrijpt de gevoelens van schaamte maar verzet zich er ook tegen. “Het eerste wat wij doen is de mensen op hun gemak stellen. Kom gewoon langs, drink eerst een bakje koffie bij ons en dan vertellen wij over de mogelijkheden en hoe de voedselbank werkt”.

Tweemaal per maand halen de klanten van de voedselbank levensmiddelen. Klanten kunnen in principe vrij ‘winkelen’. Het aanbod is streekgericht. Het Hogeland zit over het algemeen ruim in de aardappelen. Wekelijks wordt ook veel brood aangeboden. Maar ook tandpasta, schoonmaakmiddelen, behoren tot het assortiment. Mensen moeten wel zelf bij de voedselbank komen. De voedselbank Het Hogeland kent geen bezorging. Vooral kerken zijn actief om mensen te helpen om te komen, maar ook de gemeente helpt door gratis openbaar vervoer aan te bieden voor klanten.

De voedselbank bestaat door de geweldige inzet van circa zestig vrijwilligers en bij de gratie van donaties. Wiebe Roffel neemt met veel dankbaarheid de gift van de Lions in ontvangst. De Lionsclub Het Hogeland zet zich in om mensen en instellingen te helpen. Dit doen zij door activiteiten te organiseren, gelden te genereren en het ondersteunen van bij voorkeur lokale goede doelen. Het geld voor de voedselbank is afkomstig van de opbrengst van de Bridge Drive, een bridge toernooi in Garnwerd in het najaar van 2022.

Foto: v.l.n.r. Hylmar Diemer, Geert-Jan Heuvink en Wieb Roffel

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.