Collegevoorstel subsidieregeling armoede en minima

HET HOGELAND – Het college van B&W neemt zich voor om voor de zomer nog een subsidieregeling vast te stellen voor armoede en minima. Deze regeling maakt het voor organisaties in Het Hogeland duidelijker waarvoor zij subsidie kunnen aanvragen.

“Het is de eerste keer dat we een subsidieregeling voor onze maatschappelijke partners gaan vaststellen. Zo krijgen we meer greep op wat er met het geld gebeurt en maken we ook duidelijk aan welke doelstelling het geld besteed wordt”, zegt wethouder Mariette de Visser (foto), “We verbeteren daarbij de samenwerking tussen het Armoede Platform, gemeente Het Hogeland en andere partners en ondersteunen nieuwe initiatieven, projecten en organisaties.”

Leidend zijn de doelen in het collegeakkoord en het onlangs vastgestelde integrale beleidsplan voor het sociaal domein. Plafondbedragen per doelstelling geven straks een beter beeld van hoe de subsidies besteed worden. Zo zorgt de regeling voor meer transparantie richting inwoners en gemeenteraad.

Tot dusver werden subsidies verstrekt op basis van aparte afspraken met maatschappelijke partners. Voor alle organisaties gelden straks dezelfde kaders.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !