Opblazen dijk als noodmaatregel bij hoogwater

LAUWERSOOG – Op dinsdagmiddag 28 februari is op het oefenterrein van het ministerie van Defensie in Marnewaard een demolitieproef uitgevoerd. Tijdens deze proef is met explosieven een gat (bres) gemaakt in een dijk. Dit kan een noodmaatregel zijn bij een hoogwatercrisis. De proef is onderdeel van het internationale EU INTERREG Polder2C’s project. Het doel van deze proef is kennis over noodmaatregelen bij een hoogwatercrisis vergroten.

Bij de demolitieproef is met explosieven een gat geslagen in een testdijk. Marc Balemans, ministerie van Defensie: “Met deze proef doen we kennis op over het gebruik van explosieven bij noodsituaties met hoogwater. Zo verkennen we de mogelijkheid om explosieven in te zetten om het watersysteem te ontlasten bij overstromingen of een gat te slaan in een dijk om het water veilig af te voeren. Zo kunnen we meer grip hebben en sturing geven aan het te veel aan water.” Deze demolitieproef is onderdeel van een onderzoek naar de wijze waarop er controle is over de bres, bijvoorbeeld over de locatie, de afmetingen en het dichten van de bres. Zo proberen we de afvoer van het water benedenstrooms te verlagen.

Opblazen dijk als noodoplossing

Tijdens de watersnood in 2011 in de staat Missouri is deze maatregel, het opblazen van een dijk om een benedenstrooms gelegen dijksysteem te ontlasten, succesvol geweest. Deze dijk was ontworpen, door middel van een buizensysteem, om met explosieven verwijderd te worden. Om zo het water de ruimte te geven en New Orleans te beschermen. Nederland heeft de maatregel in het verleden genomen als verdedigingsmaatregel: om tegenstanders uit een gebied te weren. Het inzetten van het slaan van een gat in een dijk in vredestijd, juist om schade te beperken is nieuw. Het maken van een gat in een dijk moet snel, met lichte middelen en gecontroleerd gebeuren. Dit wordt tijdens de proef onderzocht en getest. Uiteindelijk bepaalt de Veiligheidsregio samen met het waterschap en Rijkswaterstaat welke noodoplossing gekozen wordt tijdens een hoogwatercrisis.

Over het internationale samenwerkingsproject Polders2C’s

Deze demolitieproef gebeurt binnen het internationale EU INTERREG-project Polder2C’s en geïnitieerd door het Ministerie van Defensie in nauwe samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest. Veertien organisaties die zich bezighouden met waterveiligheid uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland hebben hun krachten gebundeld om ons beter te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel. Focusgebieden zijn: waterkeringen, noodmaatregelen en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing. De lead partners van Polder2C’s zijn het Nederlandse STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, en het Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Meer informatie vind je op www.interreg2seas.eu.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !