College stemt in met intentieverklaring rond waterrecreatie

HET HOGELAND – De provincie Groningen en de Groninger gemeenten ondertekenen een intentieverklaring om samen te werken aan een goed bereikbaar en begaanbaar recreatief waternetwerk in Groningen. Het college heeft met de verklaring, die op 8 maart is getekend, ingestemd.

Een betere en nauwere samenwerking is belangrijk om van Groningen een gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie te maken De overheden willen bijvoorbeeld een goede (digitale) informatievoorziening, op elkaar afgestemde brugbediening, aantrekkelijke routes en goede aanlegvoorzieningen. Zodat het voor inwoners en toeristen prettig op het en langs het water recreëren is. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en de economie van het gebied.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.