Voorlopige uitslag van de verkiezingen bij Waterschap Noorderzijlvest bekend

GRONINGEN – Donderdagmiddag is de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing voor Waterschap Noorderzijlvest gepresenteerd door dijkgraaf Roeland van der Schaaf. In het gebied van Noorderzijlvest konden 292.199 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 11 partijen met 190 kandidaten. Er zijn 172.866 stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 59,2 %. Dat is bijna 6 % meer dan in 2019.

Van de 23 zetels zijn er 4 geborgd. Twee hiervan zijn voor de categorie natuurterreinen en twee voor de categorie ongebouwd. De voorlopige zetelverdeling van de overige 19 zetels is als volgt (tussen haakjes het aantal zetels in 2019):

 1. Water Natuurlijk 6 (5)
 2. Partij van de Arbeid 3 (3)
 3. ChristenUnie 1 (2)
 4. CDA 1 (2)
 5. Betaalbaar Water 1 (2)
 6. VVD 1 (1)
 7. 50PLUS 0 (1)
 8. Groninger Belang 1 (0, doet voor het eerst mee)
 9. Student & Water 1 (0, doet voor het eerst mee)
 10. BBB 4 (0, doet voor het eerst mee)
 11. Belang van Nederland (BVNL) 0 (0, doet voor het eerst mee).

Definitieve uitslag

Aanstaande donderdag 23 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan wordt ook bekend of er kandidaten met voorkeurstemmen gekozen zijn. De zitting is in de AB-zaal van het waterschapshuis en te volgen via noorderzijlvest.nl.

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op woensdag 29 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !