Menstruatiemiddelen Uitgifte Punten, MUP’s op Het Hogeland

HET HOGELAND – Armoede in Nederland is een groot probleem, het armoedeprobleem speelt ook op Het Hogeland. Helaas hebben ook in deze huidige tijd veel vrouwen en meisjes op Het Hogeland te maken met armoede, waardoor zij zich noodgedwongen zien onnodige en onwenselijke keuzes te maken als het gaat om persoonlijke hygiëne.

Het komt voor dat meisjes of vrouwen:

  • Te weinig geld hebben om maandverband of tampons te kopen.
  • Maaltijden overslaan of andere noodzakelijk dingen niet aanschaffen, vanwege de kosten van maandverband en tampons.
  • Uit geldgebrek minder geschikte alternatieve gebruiken, zoals wc papier of hergebruik.
  • Het belemmert om naar school of opleiding te gaan.
  • Soms zich belemmerd voelen om naar het werk te gaan.
  • Het niet bespreekbaar kunnen maken omdat menstruatie en menstruatiearmoede nog steeds een taboe vormen.

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven is er thuis soms geen geld voor maandverband of tampons. Mädi Cleerdin, initiatiefnemer van Inzamelingsactie Bloedserieus Het Hogeland, maakt zich sterk voor meisjes en vrouwen die in armoede leven. “De aanschaf van menstruatiemiddelen is een kostbare zaak waarvoor door omstandigheden, voor een grote groep vrouwen en meisjes de financiële middelen niet toereikend zijn. Via de Voedselbank Het Hogeland kunnen meisjes en vrouwen, mede dankzij inzamelingsactie Bloedserieus, worden voorzien van maandverband en tampons. Maar dan moeten ze wel klant zijn van de Voedselbank Het Hogeland. Voor diegene die niet in aanmerking komen als klant van de Voedselbank, maar wél in armoede leven, was er tot op heden niets geregeld,” zo zegt ze.

Daarom heeft zij het initiatief genomen om Menstruatiemiddelen Uitgiftepunten, zogenaamde MUP’s op Het Hogeland te realiseren én daarnaast via haar inzamelingsactie Bloedserieus maandverband en tampons in álle bibliotheken in te zamelen. Uiteraard zijn giften van supermarkten van harte welkom.

Inzamelingspunten zijn inmiddels geregeld, in alle bibliotheken op Het Hogeland kan men maandverband en tampons doneren.

Op Het Hogeland gaan we op diverse locaties starten met MUP’s, men kan in de damestoiletten terecht voor gratis menstruatiemiddelen in alle gemeentehuizen, in alle middelbare scholen, Werkplein Ability, Speelgoedbank Sam, Kledingbank Maxima  en in alle bibliotheken.

Voor meer informatie via de mail kunt u terecht bij madicleerdin@gmail.com.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !