Zorgbelang Groningen doet onderzoek naar wensen, ideeën en ervaringen

GRONINGEN – Willen inwoners van de provincie Groningen (altijd) samen met hun zorgverlener beslissen over hun behandeling of medicatie? Wat hebben ze hiervoor nodig? Welke ervaringen hebben ze met ‘Samen Beslissen’? Dit en meer hoort Zorgbelang Groningen graag van inwoners via de online vragenlijst ‘Samen Beslissen in de zorg’. De uitkomsten worden gepresenteerd en besproken tijdens de Themabijeenkomst van de Academie Zorgbelang op 9 mei over betere gezamenlijke besluitvorming van patiënten, naasten en zorgverleners.

Bij ‘Samen Beslissen’ zoek je samen met je zorgverlener naar de behandeling, medicatie of zorg die het beste bij je past. Dit gebeurt vaak in meerdere gesprekken en kan op verschillende momenten. Bijvoorbeeld bij de keuze voor onderzoek, bij de behandeling, de nazorg of bij het leren leven met een aandoening. Welke beslissing het beste is, hangt af van verschillende factoren. Die zijn niet alleen medisch, maar bijvoorbeeld ook wat je belangrijk vindt in je leven, wat een behandeling oplevert of welke risico’s/bijwerkingen er zijn.

Betere kwaliteit van zorg

Patiënten, naasten én zorgverleners vinden Samen Beslissen heel belangrijk omdat het bijdraagt aan zorg en ondersteuning die beter aansluit op het leven van de mensen om wie het gaat. Ook zijn patiënten en naasten vaak meer tevreden over de zorg als zij worden betrokken bij de beslissing hierover.

Online onderzoek

Toch is Samen Beslissen nog niet vanzelfsprekend. Zorgbelang Groningen hoort daarom graag van inwoners uit de provincie Groningen wat hun wensen, ideeën en ervaringen zijn rond Samen Beslissen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Inwoners kunnen dit kwijt via de online vragenlijst Samen Beslissen in de zorg, ook te vinden op www.zorgbelang-groningen.nl. Invullen kost maximaal 15 minuten en kan tot 24 april. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Met de uitkomsten wordt verder aan de slag gegaan in de Themabijeenkomst ‘Samen Beslissen’ van de Academie Zorgbelang op 9 mei, bedoeld voor patiënten, naasten, zorgverleners en andere belangstellenden.

Over Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Zorgbelang wil dat inwoners – ook met een ziekte of beperking – een fijn leven hebben. Waarover ze zelf, met hun naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren. Zorgbelang Groningen is onafhankelijk maar werkt graag samen met andere partijen in de zorg. Maar vooral én altijd met inwoners en belangenbehartigers. Zodat zij, met hun ervaringen, een stem hebben in de zorg. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.