Toename digitale dienstverlening

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft kennis genomen van de rapportage ‘Klantencontacten 2022 Het Hogeland’. Hierin staat hoe vaak en via welke kanalen inwoners contact opnemen met de gemeente en hoe vaak zij de website bezoeken om producten aan te vragen of informatie te vinden.

Het bezoek aan de digitale kanalen nam toe. Het aantal bezoekers van de website is gestegen met elf procent ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal WhatsApp berichten is gestegen met 42 procent. Ook steeds meer producten worden digitaal aangevraagd. Voor burgerzaken was dit in 2019 nog 16 procent, inmiddels is dit gestegen tot 38 procent.

De rapportage vindt ieder halfjaar plaats. De kwartaalrapportages maar ook de uitkomsten van het inwonersonderzoek over service zijn uitgangspunten voor het dienstverleningsconcept. Het concept wordt in 2023 geactualiseerd en aangevuld met de nieuwe servicenormen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.