Infobulletin over de razzia van 25 april 1944

WINSUM  – Het infobulletin van de Historische Vereniging Winsum-Obergum komt deze maand met een themanummer over de razzia van 25 april 1944. Destijds werden 148 mannen opgepakt, waarvan 38 uit Winsum. Het themanummer vertelt hoe de Duitsers te werk gingen en welke gevolgen dit had voor de opgepakten en hun familie.

Met de zinsnede “Burgemeester in betzettingstijd” wordt aangegeven dat burgemeesters tijdens de oorlogsjaren vaak voor een lastige keuze stonden. Hoe mee te werken met de bezetter en toch het beste voor de bevolking te blijven doen. Oud burgemeester Boot schreef er een boek over, dat boek zal in dit nummer worden besproken. Ook worden de twee burgemeesters tegen het licht gehouden die we destijds in Winsum hadden.

In dit nummer ook twee bevrijdingsfoto’s die onlangs terug zijn gevonden. In de Hoofdstraat genomen zien we een verkenner en later de uitgelaten bevolking op een pantserwagen zitten.
Verder besteden we aandacht aan het oorlogsgedenkteken en de omgekomen sergeant Alexander MacPherson.

Het blad van de  Historische Vereniging Winsum-Obergum wordt gemaakt door vrijwilligers. In het bulletin worden artikelen en berichten opgenomen met betrekking tot Winsum en directe omgeving. Het bulletin verschijnt drie keer per jaar en wordt gratis aan leden van de vereniging verstrekt, losse nummers zijn verkrijgbaar bij de Bruna in Winsum.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !