Provinciebestuur stevent af op coalitie BBB, PvdA, CU en Groninger Belangen

GRONINGEN – De informateur Ard van der Tuuk adviseert een coalitie te vormen tussen BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang en daartoe gesprekken op te starten onder leiding van een te benoemen formateur. Op 17 april buigt de Provinciale Staten zich over het advies.

Van der Tuuk, burgemeester van Westerkwartier, houdt de Provinciale Staten voor te werken met een hoofdlijnenakkoord en om de formatiegesprekken in ieder geval te voeren met fractievoorzitters en beoogd gedeputeerden en de formatiegesprekken langs inhoudelijke thema’s te voeren en de toedeling van portefeuilles daarop te laten volgen.

Omdat in de gesprekken een ruime betrokkenheid van de Staten als geheel en verbetering van de samenwerking tussen het college en de Staten veelvuldig terugkwam ook ten aanzien van het formatieproces adviseert hij de bestuurders een doortimmerde visie op de provincie Groningen te ontwikkelen: “Een gemeenschappelijk gedeeld verhaal over de toekomst helpt om te werken aan een toekomstbestendige provincie Groningen. Hier is al veel aan gedaan in de afgelopen periode, denk aan de Strategische Agenda Groningen, de Toekomstagenda en de plannen rondom het thema ereschuld in Groningen. Het is belangrijk dit verhaal met alle betrokkenen goed te doorleven, zodat inwoners, medeoverheden, bedrijven en instellingen gemotiveerd zijn hieraan bij te dragen. Het provinciebestuur kan een verbindende rol spelen in relaties met het Rijk, inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen in de provincie,” aldus Van der Tuuk.

Ook raadt hij aan tussentijds stil te staan bij de ontwikkelingen rond het provinciebestuur: “Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan en de tijd turbulent is, adviseer ik regelmatig te evalueren of de ingeslagen koers nog de juiste is. Het lijkt in ieder geval goed om na twee jaar een evaluatiemoment in te bouwen, of zo nodig eerder als dat nodig is.”Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.