‘Locale Educatieve Agenda’ vastgesteld

HET HOGELAND – De gemeente, schoolbesturen, kinderopvang, GGD en Kansrijke Groningers hebben de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vastgesteld. De agenda heeft een looptijd van 10 jaar. In de LEA staat hoe de betrokken organisaties samenwerken aan preventie, onderwijs dichtbij en het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Het Hogeland moet een kansrijke leeromgeving worden voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Daarbij is het streven om een rijk aanbod voor ieder kind in zijn eigen omgeving te creëren. Jonge Hogelandsters moeten de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. De gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en overige partners werken hierin samen op de volgende thema’s:

–              Kind centraal

–              Leven lang ontwikkelen

–              Ieder kind doet mee

–              Taal(vaardigheden)

Integrale lange termijnaanpak

De LEA is een lange termijnaanpak. De samenwerkende organisaties willen een integrale aanpak op onderwijs- en jeugdbeleid. Gezamenlijk optrekken is het sleutelwoord. Dit gebeurt vanuit de vier thema’s. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een ‘verrijkte schooldag’ waarin wordt samengewerkt met  culturele instellingen, sportverenigingen en bedrijven. Er wordt ingezet op een zo rijk mogelijk aanbod.

Onderwijswethouder Karen Hansems: “De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Samen met lokale organisaties kunnen we kinderen een breder aanbod bieden met dezelfde kansen voor iedereen. Kansen die nu niet voor ieder kind vanzelfsprekend zijn.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.