Publicatie jaarcijfers discriminatie in Noord-Nederland

GRONINGEN – Racisme is de meest gemelde discriminatiegrond in het Noorden. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland van Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG), Meldpunt Discriminatie Drenthe en het Fries meldpunt Tûmba (i.s.m. de Politie-eenheid Noord-Nederland). Het totaal aantal geregistreerde meldingen daalde bij zowel de Meldpunten (van 733 naar 559), bij de politie (van 566 naar 529) en bij het College van de Rechten voor de Mens (van 47 naar 37).

Dit hangt samen met de afname van corona en de daarmee samenhangende maatregelen waar veel meldingen over binnenkwamen in 2021. Specifiek in Groningen was er een lichte daling in de meldingen: van 235 meldingen in 2021 naar 222 meldingen in 2022. Wanneer we de coronameldingen van 2021 buiten beschouwing laten, zien we zelfs dat het aantal reguliere meldingen gestegen is.

Racisme heeft veel impact

Elk jaar weer blijkt dat het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur het meest gemeld wordt. In 2022 ging het om bijna de helft van alle meldingen (44%). Het thema racisme is een veel besproken onderwerp in het publiek debat. Premier Rutte bood zijn excuses aan voor het Nederlandse aandeel aan het slavernijverleden. Het Kabinet erkende dat er sprake was van institutioneel racisme bij de toeslagenaffaire. De politie kwam in de media vanwege de documentaire ‘De blauwe familie’. En in september 2022 presenteerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin S. Baldewsingh, een Nationaal Programma. De noordelijke Meldpunten zien veel meldingen van schrijnende situaties waarin racisme speelt. Racisme heeft veel impact op mensen die ermee geconfronteerd worden. Het is belangrijk om te blijven werken aan bewustwording en (h)erkenning.

Grensoverschrijdend gedrag

In 2022 was het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ook een veel besproken onderwerp. Tal van organisaties traden naar buiten over praktijken waarbij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de orde was. Bij de Meldpunten kwamen hierover meer dan voorheen vragen voor adviezen. Mogelijk verklaart dit ook waarom het aantal meldingen op grond van geslacht met steeg. De Meldpunten blijven ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen om zo de meest adequate ondersteuning te kunnen bieden. Denk aan het geven van adviezen, een luisterend oor, passende ondersteuning, doorverwijzing, trainingen of protocollen (op maat). In Groningen wordt bijvoorbeeld al een aantal jaar met succes de workshop #MeToo aangeboden aan scholieren en studenten.

Discriminatieklimaat Groningen 2022

Niet alleen de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland staat centraal. Ook is het onderzoek Discriminatieklimaat Groningen 2022 gepubliceerd. Dit is een terugkerend onderzoek; eerdere versies zijn uitgevoerd in 2009, 2012, 2016 en 2018. Het onderzoek gaat dieper in op hoe discriminatie eruit ziet in Groningen, waarbij ook onderzocht is hoe dit leeft bij inwoners die niet hebben gemeld bij DMG. In het onderzoek van 2022 hebben we extra gelet op de thema’s ‘je thuis voelen’, ‘de impact van discriminatie’ en ‘discriminatie op de werkvloer’.

Voor de rapportage klik hier

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !