Volgende stap uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg Winsum

WINSUM – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg definitief vast te stellen. Hiermee wordt het bedrijventerrein langs de Schouwerzijlsterweg uitgebreid.

Er komen zes bouwkavels beschikbaar voor publieksgerichte bedrijven. Langs de Schouwerzijlsterweg realiseert de gemeente zeven woon-werkkavels voor vrijstaande woningen. Daarnaast wordt de Schouwerzijlsterweg verkeersveiliger gemaakt en aantrekkelijker ingericht. Het Winsumerdiep, de groene voortuinen en wisselende bebouwing bepalen het straatbeeld. Aan de kant van het Winsumerdiep komt meer ruimte voor bomen en planten. De weg wordt een 30 kilometerzone.

Informatiebijeenkomst

Sinds 2020 werkt de gemeente plannen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Het Aanleg en de Schouwerzijlsterweg. In het najaar van 2022 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dat leidde niet tot reacties. De plannen werden positief ontvangen een informatiebijeenkomst. Als de raad begin juni het bestemmingsplan vaststelt, kunnen belanghebbenden eventueel gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State.

Planning

Het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte is klaar. Het project wordt naar verwachting voor de zomervakantie aanbesteed. Na die vakantie wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Het is de bedoeling de kavels na de zomer uit te geven. Voor die tijd stelt het college de kavelprijzen en uitgifteprocedure vast.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is verheugd over de voortgang van de plannen: “Er is ook in Het Hogeland, en zeker in Winsum, een grote vraag naar bedrijfskavels. De combinatie werken en wonen speelt in op de behoefte van ondernemers die zich in Winsum willen vestigen. We voorzien daarom, naast bouwkavels voor bedrijven, in woon-werkkavels waar vrijstaand wonen gecombineerd kan worden met het werk. Verder wordt de Schouwerzijlsterweg veiliger én mooier gemaakt. De plannen zorgen voor extra woningen, geven een impuls aan de economisch activiteit in onze gemeente én zorgen voor prima omgeving om te leven. Al met al uitstekende ontwikkelingen.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !