Provincie houdt bijeenkomt over toekomst platteland

WARFFUM – De provincie organiseert in juni inloopbijeenkomsten over de toekomst van het Groninger platteland. De eerste bijeenkomst wordt donderdag 1 juni in Het Hogeland College in Warffum gehouden (aanvang 19.00 uur).

Het gaat tijdens deze bijeenkomsten over het herstel van de natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, het verbeteren van de kwaliteit van het water en het behoud van een landbouwsector die hieraan bijdraagt. Dit alles moet gebeuren binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners informatie krijgen over wat er in hun omgeving speelt. Uitgangspunt is de startnotitie Transitie Landelijk Gebied die Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld. Dit jaar neemt men de tijd om samen met de belanghebbenden per deelgebied een plan te maken. Samen vormt dit het gebiedsplan voor heel Groningen, dat begin 2024 klaar moet zijn.

Groningen is opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van de kenmerken van het landschap. Voor ieder deelgebied zijn een gebiedsregisseur en een verkenner aangesteld.. Meer informatie is te vinden op www.provinciegroningen.nl/tlg.

Foto: Noordpolderkanaal 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !