Waterschap houdt 3,5 miljoen over

GRONINGEN – Het Waterschap Noorderzijlvest houdt over 2022 een bedrag van 3,5 miljoen over. Het overschot wordt aan de algemene reserves toegevoegd. Voor de aanpak van vijf bruggen staat een slordige 1 miljoen euro’s gereserveerd. Het algemeen bestuur beslist  volgende week woensdag 31 mei hierover.

Eigenlijk tekent zich hetzelfde beeld af als het voorgaande jaar: door meevallers in kapitaallasten, goederen en diensten en door extra bijdragen van derden voor de verwerking van meer slib en afvalwater kan Noorderzijlvest zwarte cijfers schrijven. Naast de meevallers zijn de personele kosten als gevolg van onder andere ziekte en extra inhuur hoger geworden. De belastingopbrengst werd eveneens hoger dan begroot als gevolg van hogere WOZ waarden in ons werkgebied: + € 4,3 miljoen. Het waterschap gaf afgelopen jaar 75,8 miljoen uit, bij 79,3 miljoen inkomsten.

“De laatste jaren zien we de realisatiegraad van onze plannen en projecten gestaag toenemen. Over 2021 noteerden we een realisatiegraad van 73%; voor 2022 komt deze uit op 84%. Het waterschap is in toenemende mate in staat om plannen en projecten volgens planning uit te voeren,” zo stelt het bestuur van het waterschap.

Het waterschap stelt voor om een krediet van € 1.032.600 beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud aan een vijftal bruggen. Het algemeen bestuur stemde eerder in met het Programma Bruggen 2019-2023. Het doel van dit programma is om bruggen in goede, veilige staat te brengen. De uitvoering gebeurt in clusters, waarbij elk jaar een cluster van een aantal bruggen wordt aangepakt. Volgens de planning kunnen eind 2023 17 bruggen klaar zijn. Momenteel zijn 12 van de 17 bruggen nagenoeg gerenoveerd of vernieuwd. Voor de overige vijf bruggen kan de uitvoering na de zomervakantie starten.

Hier is extra budget van € 1.032.600 voor nodig. De kosten liggen hoger dan aanvankelijk gedacht, doordat de marktprijzen en indexering in de bouwsector enorm gestegen zijn. Dit is het gevolg van grondstoftekorten en hoge energiekosten. De volgende bruggen worden in 2023 nog gerenoveerd: Henduurstil in Warffum, Nieuwetil nabij Tinallinge, Meedenertil tussen Aduard en Ferwerd, Idsinghertil in Niebert, Vrouwentil nabij Uithuizermeeden. Ook na 2023 werkt het waterschap aan verbetering van de bruggen. In totaal worden er vanaf 2019 volgens het onderhoudsprogramma 28 stuks aangepakt: “Zo is de veiligheid en functie van al de bruggen van het waterschap in 2028 op orde,” zegt het waterschap./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !