Wijkvernieuwing Mekelstraat Bedum begint dit jaar

BEDUM – De wijkvernieuwing in en rondom de Prof. Mekelstraat in Bedum gaat nog dit jaar van start. Het college van b. en w. heeft ingestemd met de plannen. Ook stelt het college de raad voor om voor de herinrichting van het openbaar gebied een bedrag van 420.000 euro beschikbaar te stellen. De overige kosten van 700.000 euro worden gedekt uit de reguliere budgetten voor wegen, groen en riolering. Tevens dekt de gemeente een deel van de kosten.

,,In de Mekelstraat combineren we twee dingen: we vervangen de riolering en we richten het openbaar gebied opnieuw in. Met het vervangen van de riolering zorgen we meteen voor een gescheiden stelsel. Dat betekent dat rioleringswater en hemelwater apart verzameld worden. We doen verder aanpassingen om ons voor te bereiden op de klimaatveranderingen en voor een prettigere leefomgeving. Er komt bijvoorbeeld groen met wateropvang en meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten,” zegt wethouder Stefan van Keijzerswaard. “Om hier genoeg ruimte voor te hebben, passen we het straatprofiel aan en leggen we twee zogenaamde parkeerkoffers aan. Ook komt er meer ruimte tussen de woningen.”

Woningstichting Wierden en Borgen en de gemeente hebben nauw samengewerkt en plannen op elkaar afgestemd, op inhoud en planning. Het totale plan zorgt voor betaalbare woningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, energiezuinige nieuwe woningen en aardbevingsbestendige woningen. En de aanpak van de omgeving zorgt voor een klimaat-adaptieve omgeving, natuurinclusieve omgeving en een gezonde omgeving.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.