Provincie geeft subsidie voor projecten schoner oppervlaktewater en klimaatadaptatie

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Dat is nodig omdat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist te weinig water. Groningse agrariërs uit het gebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s kunnen deelnemen aan de projecten, die voortkomen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

De subsidie is bedoeld voor twee nieuwe DAW-projecten, die momenteel worden opgezet. Eén daarvan is het project Klimaatboeren, waarin Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kennis kunnen opdoen en uitwisselen over wat klimaatverandering betekent voor hun bedrijf. En welke maatregelen ze kunnen nemen om hun bedrijf klimaatbestendig te maken.

Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s kunnen via het project Reductie Perceel- en Erfemissie subsidie krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om perceel- en erfemissie te reduceren of te voorkomen. Aanmelden voor dit project is momenteel nog niet mogelijk, hierover wordt op een later moment gecommuniceerd. Agrariërs kunnen alvast hun interesse voor dit project kenbaar maken, aldus de provincie.

Binnen DAW werken agrariërs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Uit eerdere subsidierondes zijn al tien projecten in de provincie Groningen voortgekomen, die momenteel afgerond of in uitvoering zijn. Eén van deze projecten is Weide & Water, waarin de bodem centraal staat. In studiegroepen onderzoeken de 85 deelnemende agrariërs hoe zij de bodemstructuur kunnen verbeteren. Ook gaan ze samen met experts het veld in om de ondergrond te onderzoeken en krijgen zij advies over concrete maatregelen in hun eigen bedrijf. /BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.