Publieksjaarverslag Waterschap in teken van ‘nieuwe stappen naar robuust werk met water, met maatwerk en met elkaar’

GRONINGEN – Naast het ‘gewone’ jaarverslag verschijnt ook het publieksjaarverslag van Waterschap Noorderzijlvest. Hierin besteden we aandacht aan de achtergrond van ons werk aan water. Nieuwe stappen naar robuust werk met water, met maatwerk en met elkaar.

In 2022 zien we dat veel nieuw werk aan water wordt voorbereid sámen met de omgeving. We laten daarover onze medewerkers in ons werkgebied aan het woord:

De inzet van het kabinet om ‘water en bodem sturend’ te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen vraagt veel van alle betrokken partijen. Het waterschap wil daar proactief in zijn. Her en der zien we al voorbeelden in de praktijk over waar het dan écht over gaat.

Ons werk aan (soms nog onveilige en slecht onderhouden) oeververdedigingen (kades, damwanden en beschoeiingen) gaat – naast het op orde brengen van de onderhoudstoestand – vooral ook over duidelijkheid scheppen over de onderhoudsplicht. Het gesprek met betrokkenen is daarbij belangrijk en leert hén en ons veel.

Een klimaatbestendige Kop van Drenthe realiseert het waterschap niet alleen. Daar zijn heel veel andere partijen bij betrokken. Hoe dat proces (in ’22 gestart) tot dusver gaat, is het lezen waard.

Het onderzoeksproject ‘REGAIN’ richt zich op de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd afvalwater. Ook wordt gekeken hoe dit gezuiverde afvalwater als bron voor industriewater kan dienen. Dát is robuust werk aan water. Het project werd in ’22 verder in de steigers gezet

Daarnaast biedt het publieksjaarverslag een overzicht van alle kerngegevens en (financiële) resultaten in één oogopslag. Net als een overzicht van al het nieuws uit 2022.

De publieksversie is een digitaal overzicht waar je doorheen kunt klikken. Je bepaalt zelf welke onderdelen je leest. Via deze link kom je bij onze website en het publieksjaarverslag: Publieksjaarverslag 2022 | Waterschap Noorderzijlvest

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.