Benoemingen raadsleden in bestuursfuncties

HET HOGELAND – Raadsleden hebben functies in allerlei besturen. Omdat Kristel Rurgers (CDA) de raad heeft verlaten – zij is naar de Provinciale Staten gegaan – en Jaap Heres (PvdA) heeft besloten om als zelfstandige fractie in de raad door te gaan, zijn een aantal functies vacant geworden.

Bij acclamatie zijn die ingevuld. Over de bezetting van de functies heeft afstemming plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters voor deze functies.

Voor de Vertrouwenscommissie: Jaap Heres. Plaatsvervangend raadsvoorzitter:  Rose-Marie Zuidema (GB). Leden werkgeverscommissie: Linda Visser (LS). Lid AB Eems Dollard Regio Roelf Wieringa (PvdA).

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !