Gemeentebestuur moet toch brug bouwen in Winsum

WINSUM – De gemeenteraad gaf het gemeentebestuur opdracht een brug te verwezenlijken aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum. Deze brug moet de duiker – grote buis – voor de afwatering van het Omsnijdingskanaal vervangen waardoor kleine boten tot in het haventje bij Albert Heijn kunnen komen.

De raad besprak het voorstel voor de uitbreiding van industrieterrein Het Aanleg. Het gaat hierbij globaal om het gebied waar voorheen voetbalvelden lagen. In dit eerste deel van het plan komen daar bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen. Tegelijk wordt het aanzien van de omgeving van de Schouwerzijlsterweg aangepakt. In de eerdere visie op dit plan was er sprake voor het aanleggen van een brug op de plek van de duiker (zie foto), waardoor het Omsnijdingskanaal – een wat gecamoufleerd waterweggetje – voor de recreatieve scheepvaart vanaf het Winsumerdiep toegankelijk wordt.

De rode cirkel geeft aan waar de brug aan de Schouwerzijlsterweg zou moeten komen

Dat de raad een brug wil, komt niet uit de lucht vallen. Het college van b. en w. heeft de brug uit het plan geschrapt uit financiële overwegingen; het plan voor dit deel van Het Aanleg zal de gemeente geld kosten. Het schrappen van de  brug – er vallen bedragen van 4 ton – moet het tekort op de grondexploitatie in toom houden.

“Om de aanwezigheid van het Omsnijdingskanaal te benadrukken in de routing van de Schouwerzijlsterweg wordt daar waar de Schouwerzijlsterweg over het Omsnijdingskanaal gaat een kleine verhoging aangebracht in het wegdek, welke tevens wordt voorzien van een andere kleur en materiaal. Dit haalt meteen ook de snelheid omlaag op de Schouwerzijlsterweg. Het maken van een brug op deze plek is een alternatief voor het verbijzonderen van deze locatie, maar gezien de kosten minder voor de hand liggend,” zo stelt het college in het plan.

Erwin Venema diende namens GB, PvdA, LS, VVD, GL, HLS en fractie-Heres voor de brug een motie in. Na wat gesteggel over onduidelijkheden in de motie kwam een tweede versie ervan op tafel die stelde “de in de Ontwikkelingsvisie Het Aanleg opgenomen brug ter vervanging van de duiker te realiseren; daarbij de inbreng van belanghebbenden te zekeren en de raad een voorstel te doen voor de financiering hiervan.”

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GB) gaf aan dat het college in de Voorjaarsnota – de tussentijdse balans van de financiën – de financiële gevolgen zal uitwerken

Het CDA, Kor Berghuis, verklaarde tegen de motie te stemmen. “In deze motie is al het besluit genomen dat deze brug er komen moet, zonder dat er een financiële onderbouwing ligt. Dit gaat veel te ver. Wij willen eerst kunnen afwegen wat de kosten zijn en dan pas besluiten of we het wel of niet willen. Hij kreeg alleen steun van Nannet Gijzen van de CU.

Berto Merx

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !