Gewas-themabijeenkomsten bij SPNA locatie Kollumerwaard in juli

MUNNEKEZIJL/NIEUW BEERTA – De jaarlijkse open dagen van SPNA Agroresearch zullen in 2023 plaatsvinden middels themabijeenkomsten in de maanden juni en juli. Op deze gewas-specifieke bijeenkomsten is iedereen welkom om meer te horen over de verschillende proefvelden die in de gewassen liggen. Middels rondleidingen krijgen de bezoekers hiervan alle ins- and outs te horen van de proefvelden, en daarmee de laatste ontwikkelingen op diverse thema’s in de akkerbouw.

Wanneer men aan de geleide tours deelneemt, is het mogelijk om een spuitlicentie-punt thema ‘teelt’ te krijgen. Daarnaast zijn er op twee momenten spuitlicentiepunten voor het thema ‘veiligheid en techniek’ te behalen. In samenwerking met Aeres Training Centre wordt dit mogelijk gemaakt. Informatie over de verplichte aanmelding vooraf is te vinden via www.spna.nl. Ook iedereen die niet komt voor een spuitlicentie-punt is van harte welkom en zal ook middels de tours een rondgang maken langs de velden.

De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest (13 juni op SPNA locatie Ebelsheerd), en op 27 juni zal de Graanmiddag plaatshebben op het graanproefveld aan de Verlengde Hoofdweg nabij Nieuw Beerta/Drieborg. Tijdens deze middag van 13-18u zal men op de hoogte worden gebracht van het lopende onderzoek naar o.a. bemesting, fungiciden, rassenonderzoek en ook biostimulanten/bladmeststoffen. Daarnaast zal het zaaien middels een drone toegelicht worden: een innovatieve manier met vele uitdagingen en mogelijkheden! Voorafgaand aan deze middag is het mogelijk om van 10-12:30u een spuitlicentiepunt ‘veiligheid en techniek’ te behalen door aan te sluiten bij een bijeenkomst op SPNA locatie Ebelsheerd. Hier zal een bijeenkomst zijn met als thema’s precisie-technieken in granen en ook het reduceren van emissies. Ook belangstellenden die niet voor een spuitlicentiepunt komen zijn uiteraard welkom.

De overige twee bijeenkomsten zullen plaatvinden op dinsdag 4 juli (aardappeldag, 15-22u, nabij de proefveldlocatie Lauwerzijl), en dinsdagavond 18 juli (suikerbieten, ui en veldboon, 19-22u, SPNA locatie Kollumerwaard). Op 4 juli zal het aardappelproefveld nabij Lauwerzijl open gesteld worden voor rondgangen, tussen 15u en 22u. De thema’s zullen o.a. zijn bemesting, rhizoctonia-bestrijding, rassenkeuze en bladmeststoffen in de pootaardappel. Diverse vertegenwoordigers zullen meer vertellen over deze proefvelden. De laatste bijeenkomst op 18 juli (19-22u) zal gaan over suikerbieten, uien en veldbonen op SPNA locatie Kollumerwaard. Centraal zullen hier o.a. rassendemo’s staan en ook een proefvelden rond bemesting, bestuiving en ziektebestrijding in veldbonen zullen worden bezocht. Voorafgaand aan deze laatste avond is er tevens een mogelijkheid voor een ‘veiligheid+techniek’ spuitlicentiepunt, waarvoor een specifiek programma wordt samengesteld.  Ook belangstellenden die niet voor een spuitlicentiepunt komen zijn uiteraard van harte welkom op alle bijeenkomsten.

De themabijeenkomsten 2023 van SPNA Agroresearch zullen plaatsvinden op:

Datum Thema Locatie Tijdstip indicatie
Dinsdag 27 juni Graanmiddag* Tarwe proefveld locatie nabij Drieborg/NieuwBeerta 13-18u
Dinsdag 4 juli Aardappel-dag Aardappel proefveld locatie nabij Lauwerzijl 15-22u
Dinsdag 18 juli Suikerbieten+ui+veldboon* SPNA locatie Kollumerwaard, Munnekezijl 19u inloop, einde tour: 22:00u

*: voorafgaand aan deze bijeenkomsten wordt er ook een bijeenkomst voor een spuitlicentiepunt “veiligheid en techniek” georganiseerd, meer info volgt.

Meer informatie over alle bijeenkomsten en ook het vooraf aan melden voor een spuitlicentie-punt zal via www.spna.nl beschikbaar komen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.