Waarlijk Groene Burgers versus Groene Wethouder: de stille biobakcrisis

U en ik, eerzame burgers, getrouwelijk de gemeentebelastingen betalend zonder morren, altijd beleefd jegens ambtenaren. Al jaren bewust van de verderfelijke afvalberg die ons bedreigt, sinds 1985 een tuin met 40 bomen, struwelen, een heuse meidoornhaag, en écht gras en op 2300 vierkante meter tuin slechts 25 vierkante meter tweedehands stoeptegels als terras (lekker circulair bezig, weet je wel, in 1985 al). Een bescheiden paradijs voor bijen, vlinders, spinnen, kikkers, muggen (daar heb ik vier zwaluwnesten voor), egeltjes, een muur klimop voor de merels, te veel om op te noemen want ik wil niet opscheppen. Biodiversiteit, we deden dat allang uit ons zelf, lang voordat GroenLinks werd opgericht. Zonder subsidies, zonder stichtingen met subsidies, zonder een gesubsidieerd bomen uitdelend provinciebestuur, we hadden al een ongesubsidieerd tiny forest met onze bomerij voordat de subsidieregeling daarvoor bedacht werd. Maar met gewoon de eigen handen leverden we jarenlang een beetje eigen bijdrage aan wat goed is voor ons allemaal: het herstel van de klaproos en de korenbloem, en de paardenbloem en de wilde margriet en de bijna verdwenen zwanenbloem (speciaal een natuurvijver voor gegraven die weer regenwater vasthoudt).

En gelukkig hadden we een wethouder Blok (ChristenUnie) die invoerde dat we ten eerste de groene biobak gratis kregen en ook nog in de groei en bloei maanden een extra bak mochten vullen. Gratis dus ook. Want wie veel groen doet, en het dus goed doet, heeft veel groen afval.

En wat wil de overigens zeer innemende wethouder Arjen Nolles (GroenLinks, dus)? Ten eerste: we moeten voor de gewone biobak gaan betalen: 2,12 euro. Ten tweede: de gratis extra biobak wil-ie afschaffen.

Ja, ja, maar tien procent van de 20 duizend huishoudens maakt gebruik van de extra groene gratis bak, dus dat kunnen we wel afschaffen, want dat spaart weer centjes uit, zegt de overigens zeer aimabele wethouder.

Dat wil zeggen, overigens zeer kundige wethouder, dat reeds tweeduizend huishoudens in ons aller geliefde gemeente uit zich zelf al op hun eigen grond op hun eigen kosten al zó super GROEN bezig zijn, hun eigen steentje bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit.

Wij zijn de pioniers van de vergroenende leefomgeving!

Zo moet het huishouden er in 2030 groen uitzien – ieder naar eigen maat – en de tijd dringt voor ons allemaal.

En daar komt nog bij: wij zijn de super leveranciers van het organisch materiaal waaruit, een beetje rommelen, een beetje broeien, biogas wordt geproduceerd. En van het overschot hiervan wordt compost gemaakt om de grond te verbeteren waarvoor ze vroeger hele terpen hebben afgegraven! Biogas, daar rijden de auto’s van de gemeente op, dank zij onze geweldige en belangeloze  inspanningen om GROEN te doen. Hoe circulair wil je het hebben?

Ja, dat gedoe over de vuilnisbakken, is een al emotie over centen. Laat ik – en velen met mij – als oprechte groene burger, dus niet links, er duidelijk over zijn. Ja, ik betaal mee. Ja, de minima moeten ontzien worden, ja de vuilnis moet verminderd worden. En de burgers die het Groen heel goed doen, good-practises doen weet je wel, moeten daarin gestimuleerd en gesteund worden, als voorbeeld voor anderen om ook zo te gaan groendoen. Wat kost die gratis groene bak nou? 160 duizend euro per jaar. Op een gemeentebegroting van 200 miljoen een schijnig schijntje.

Overigens verdrinken op dit moment vluchtelingen in de Middellandse-Zee, suizen de raketten in de Oekraïne, en zijn de gevangenissen in Iran overvol.

Tijl Uilenspieghel

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !