Wethouder gaat nog eens in gesprek met dorpsbelangen over oude school

LEENS – Pieter Boneschansker, dorpsvereniging Leens, heeft gistermiddag een gesprek gehad met wethouder Van Keijzerswaard over het al dan niet 3 of meer woningen bouwen op de locatie van de . Het resultaat: er komt volgende week een vervolggesprek.

Harma Dost (CDA) stelde de kwestie aan de orde naar aanleiding van de brief van Dorpsbelangen aan de raad. Het gemeentebestuur wil de school die al jaren leeg staat in de verkoop doen en naast verbouw, ook sloop en nieuwbouw toestaan. Met de restrictie dat er op het terrein van 3500 vierkantemeter maximaal drie woningen mogen worden gebouwd.

Dat is Dorpsbelangen in het verkeerde keelgat geschoten. “Dat er met de school iets moest gaan gebeuren is voor ons ook evident. Begin vorig jaar hebben wij de vraag gekregen welke aanwendingsmogelijkheid wij voor het gebouw voor ogen hadden en sindsdien hebben wij formeel niets meer gehoord. Dat vinden wij een gemiste kans in meerdere opzichten. Wie weet er beter wat het dorp Leens nodig heeft op die locatie, dan het dorp Leens zelf. Waarom dan niet in gesprek blijven met het dorp zodat gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing gekomen wordt,” aldus de brief. “Ik kan u vertellen dat de geluiden die wij in het dorp horen de keuze voor maximaal drie woningen niet ondersteunen. Daarnaast is het gezien de onderverdeling van de aanwezige woningvoorraad alsmede de omvang van het perceel (ongeveer 3.500 m2) voor ons geen logische keuze om het aantal woningen tot drie te beperken,” zo stelt dorpsbelangen. “Hoe is de communicatie hierover verlopen?” wilde Harma Dost weten.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard weest de raad erop dat als bezuinigingsmaatregel het college de opdracht heeft gekregen overtollig vastgoed te verkopen. “De school te koop zetten is een vervolg op deze opdracht. Deze school staat op die lijst. In 2021 hebben we met Dorpsbelangen gesproken over wat de mogelijkheden voor deze school zijn. Daar is de mogelijkheid geopperd voor een dorpshuis. Inmiddels zijn er andere ideeën voor de verwezenlijking van een dorpshuis op een andere locatie.” Van Keijzerswaard doelt waarschijnlijk op het plan om een dergelijke voorziening te verwezenlijken in het oude gemeentehuis.

“We gaan graag nog eens in gesprek met Dorpsbelangen of er meer dan drie eenheden woningen zijn te realiseren,” zo hield hij de raad voor./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.