Gemeentebestuur stelt nieuw Mee(r)doenbeleid vast

HET HOGELAND – Het college van b. en w. heeft het Mee(r)doenbeleid 2024-2028 vastgesteld. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken in het voorjaar waren een belangrijke basis voor het opstellen van dit beleid. Alle regelingen voor inwoners met een lager inkomen blijven, ook de Meedoen Pas voor gratis OV reizen in de provincie. In het najaar komt er ook een Voorzieningenwijzer. Inwoners kunnen daarmee gemakkelijker checken waar ze recht op hebben.

De gemeente verwacht dat zo meer Hogelandsters met een lager inkomen gebruik gaan maken van de regelingen. Ook wil zij inwoners die het financieel extra moeilijk hebben op maat helpen. De gemeenteraad behandelt het Mee(r)doenbeleid 2024-2028 in het najaar, met ook de verlenging van de Meedoen Pas.

Aanvragen regelingen gemakkelijker en sneller

Vanaf 2020 houdt de gemeente een jaarlijks tevredenheidsonderzoek over de Mee(r)doenregelingen. Dit is om goed in beeld te krijgen wat inwoners vinden van de regelingen, de informatievoorziening en het aanvraagproces. En hoe de gemeente in de toekomst het beter kan laten aansluiten op hun wensen. In februari-maart 2023 deden 661 inwoners mee aan dit onderzoek. Zij gaven de regelingen een 7,3 als rapportcijfer. Het aanvragen van de regelingen vinden inwoners lastig en onoverzichtelijk en ook te veel administratie. Met de invoering van een Voorzieningenwijzer (datgeldtvoormij.nl) wordt het aanbod aan regelingen en voorwaarden overzichtelijker. Het aanvragen van regelingen zelf wordt eenvoudiger en is straks ook meer op basis van vertrouwen. Inwoners kunnen er ook een passende zorgverzekering en energiecontract vinden. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn en/of geen computer/ internet hebben, krijgen extra ondersteuning. De Voorzieningenwijzer komt er in het late najaar.

Meedoen Pas een blijvend succes

Uit het tevredenheidsonderzoek bleek dat de Meedoen Pas een van de meest gewaardeerde regelingen is. Uit de enquête van Arriva kwam naar voren dat 96 % van de respondenten zeer tevreden is over de pas. Steeds meer Hogelandsters vragen deze pas voor gratis reizen met openbaar vervoer ook aan. Er maken nu ruim 1700 Hogelandsters gebruik van de pas. Ook reizen ze er vaker mee. Wethouder Mariette de Visser: “Wij willen dat iedereen kan meedoen in Het Hogeland en dat begint bij gaan en staan waar je wilt. Het Hogeland is een uitgestrekte gemeente en onze voorzieningen zijn moeilijker te bereiken. En vervoer is duur. De pas is daarom voor veel inwoners een echte uitkomst. Om naar een event of cursus te gaan, familie te bezoeken of boodschappen te doen. Ik hoop van harte dat nog meer inwoners de voordelen van de Meedoen Pas gaan ontdekken.”

Perspectief en extra ondersteuning

Een grote groep inwoners leeft al langere tijd in armoede en heeft geen geld voor een uitstapje. Deze inwoners krijgen van de gemeente hulp op maat, met perspectief op de toekomst en het weer meedoen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een stap zijn naar betaald werk, lidmaatschap bij een sportclub of een buddy die meegaat naar de Voedseltuin.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.