Inwoners tevreden over kwaliteit maatschappelijke ondersteuning

HET HOGELAND – Inwoners van Het Hogeland zijn tevreden over de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning die ze van de gemeente ontvangen. Dat blijkt uit het kortgeleden afgenomen cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Het college van b. en w. heeft dit onderzoek vastgesteld. Mensen gaven aan (zeer) tevreden te zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van ondersteuning en het effect van ondersteuning. Ten opzichte van vorig jaar gaven meer inwoners aan ontevreden te zijn over de tijd die het duurt tot zij hulp krijgen. Dat heeft te maken met de vele aanvragen voor Wmo-ondersteuning die de gemeente krijgt. Hierdoor is er een wachtrij ontstaan. Het college wil meer weten over de ervaringen van cliënten. Daarom stelt het college voor om interviews met Wmo-gebruikers te gaan afnemen. Voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugd komt dezelfde aanpak. Dit volgt in september. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal de interviews gaan afnemen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.