12e Walfridusvoettocht op 2 september

BEDUM – Op zaterdag 2 september wordt voor de 12e keer de Walfridusvoettocht gehouden. Vanuit Bedum wordt via verschillende routes zoveel mogelijk de weg van Walfridus gevolgd. Men kan zich inschrijven tot donderdag 31 augustus (20.00 uur) via de website www.walfridusvoettocht.nl. Uiteraard kan men zich ook ’s morgens inschrijven bij ’s Heerenloo Opmaat aan de Fazant 15 in Bedum.

De 40, 25 en 15 km routes lopen door de gebieden De Koningslaagte (foto) en het Reitdiep gebied.

Het natuurgebied De Koningslaagte ligt in het open kleiweidelandschap onder de rook van Groningen, ten noorden van Noorderhoogebrug. Het gebied hoort deels bij de gemeente Groningen, deels bij de gemeente Het Hogeland. In het Oosten ligt de Wolddijk, een eeuwenoude dijk.

Over de herkomst van de naam gaan verschillende verhalen. Het gebied zou zijn naam ontlenen aan een hier verslagen Noormannenkoning of de naam zou er op duiden dat in deze omgeving in de vroege middeleeuwen koningsgoederen lagen. Koning is in dit geval de koning van het Heilig Roomse Rijk, oftewel de Duitse keizer.

Door de Koningslaagte kronkelt een oude loop van de voormalige getijdenrivier De Hunze. Het gebied is voorbeeld voor de optimalisering van het waterbeheer ten behoeve van weidevogels zoals die ook in de andere reservaatgebieden van Het Groninger Landschap in het Reitdiepgebied wordt nagestreefd.  De grote oppervlakte plas-dras en de drassige weilanden werken als een magneet op allerlei vogels. De waterstand daalt in de loop van de zomer maar de gemiddeld hoge grondwaterstand zorgt ervoor dat de bovengrond niet teveel uitdroogt en voor weidevogels ondoordringbaar wordt. De vochtige weilanden zijn in trek bij allerlei weidevogels om te broeden. Op de bloemrijke hooilanden kan het doorgroeien omdat daar pas na het broedseizoen gemaaid wordt. In die percelen vinden o.a. gruttokuikens beschutting en voedsel.

De routes van de 10 en 5 km zullen in de omgeving van Bedum zelf plaats vinden en probeert de organisatie zoveel mogelijk “auto vrij” uit te zetten.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !