College stemt in met plannen gebiedsontwikkeling Oostpolder

HET HOGELAND – De provincie en de gemeente Het Hogeland werken samen om de gebiedsontwikkeling Oostpolder mogelijk te maken; de uitbreiding van de Eemshaven. De formele besluitvorming vindt plaats door de provincie, maar voordat de provincie hierover een besluit kan nemen is instemming van de gemeente nodig. In dat kader heeft het college nu een aantal besluiten genomen in de procedure voor de ontwikkeling van de Oostpolder.

Het college heeft ingestemd met de volgende documenten: 1. de Plan-Mer, de ontwerp Structuurvisie en het advies vangnetregeling. Deze kunnen nu ter besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten; 2. de notitie Reikwijdte en Detailniveau Project-Mer. Gedeputeerde Staten kan deze nu vaststellen op 26 september. 3. het voorontwerp PIP, zodat deze vrijgegeven kan worden voor bespreking met stakeholders. PIP staat voor Provinciaal Inpassings Plan en is in feite een provinciaal bestemmingsplan. In dat plan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor de Oostpolder vastgelegd.

Het college stuurt alle stukken door naar de gemeenteraad. De reactie van de gemeenteraad wordt meegenomen bij de besluitvorming van Provinciale Staten. Op 8 november nemen Provinciale Staten een besluit op de Structuurvisie en de Plan-Mer. Het streven is om eind 2023 het PIP en de project MER als ontwerp ter inzage te leggen. De uitwerking in het Provinciaal Inpassings Plan en de project MER wordt naar verwachting vastgesteld in de zomer van 2024.

Het college is ook akkoord gegaan met het advies vangnetregeling. Deze regeling ondersteunt bewoners in de omgeving van de Eemshaven bij de verkoop van een huis. De vangnetregeling is opgesteld in overleg met bewoners en is van toepassing op inwoners van Oudeschip en omstreken. Deze Vangnetregeling maakt het aankopen van woningen onder voorwaarden mogelijk als verkoop door eigenaren zelf op de vrije markt niet lukt. De opgekochte woningen worden in principe weer doorverkocht/verhuurd, omdat zowel de provincie als de gemeente de dorpen leefbaar willen houden. De vangnetregeling biedt dorpsbewoners enige rust, omdat bewoners zekerheid hebben over de verkoopbaarheid van hun woning.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !