Feestelijke aftrap pilot ‘Tijd voor Toekomst’ GBS op De Wierde Winsum

WINSUM – Vrijdag 22 september vond op GBS De Wierde in Winsum de feestelijke aftrap plaats van de pilot Tijd voor Toekomst. Aan deze pilot doen in totaal zes basisscholen in de gemeente Het Hogeland mee. Doel van de pilot is om ieder kind in de basisschoolleeftijd een rijk aanbod te bieden in samenwerking met allerlei educatieve partners buiten de school, zodat kinderen een brede kennisbasis ontwikkelen en ontdekken waar hun eigen interesses en mogelijkheden liggen.

Tijdens de feestelijke aftrap maakten de leerlingen tijdens workshops kennis met de ‘extra’ meesters en juffen die komend jaar op school komen om het onderwijs te verrijken op allerlei terreinen, zoals diverse sporten, kunst & cultuur (drama en muziek) natuur en dergelijke. Tussen de middag was er gelegenheid voor de teamleden om onder het genot van een gezamenlijke lunch kennis te maken met de nieuwe samenwerkingspartners.

Brede basis voor ieder kind
Het programma Tijd voor Toekomst heeft tot doel om ieder kind een stevige, brede basis te bieden, ook als een kind van huis uit minder meekrijgt op sociaal of cultureel gebied of niet de mogelijkheid heeft om mee te doen met activiteiten op het gebied van sport, muziek en dergelijke. Een belangrijke reden voor De Wierde om mee te doen aan de pilot is dat de pilot goed aansluit bij de visie van de school dat het onderwijs gericht moet zijn op de brede ontwikkeling van kinderen en dat alle talenten ertoe doen. Deelname aan de pilot biedt de school de kans om dit onderwijs verder te versterken en ook ervaringen uit te wisselen met andere scholen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.