Brede coalitie voor een Regio Deal Het Hogeland

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur gaat een aanvraag voor een Regio Deal indienen. Een Regio Deal is een samenwerking tussen de landelijke overheid en een regio om de kracht van de regio te versterken.

Daarvoor heeft de landelijke overheid speciaal voor Groningen en Noord-Drenthe in ieder geval een bedrag van 50 miljoen euro gereserveerd (Nij Begun). Een brede coalitie van 10 partijen van binnen en buiten Het Hogeland doet daarvoor nu een aanvraag. De gemeente Het Hogeland is hierbij regisseur. Het college wil de aanvraag doen omdat ze wil dat meer mensen mee kunnen doen op het Hogeland. Meer mensen een passende opleiding, werk en inkomen bieden bijvoorbeeld. De gemeente wil ook in gesprek met de dorpen en van inwoners horen welke behoeften er zijn om in de toekomst de dorpen leefbaar te houden. Daarvoor stelt de landelijke overheid honderden miljoenen beschikbaar en Het Hogeland wil zich daar op voorbereiden.

Het college wil de voorzieningen in de dorpen bestendigen. Bijvoorbeeld door dorpsondersteuning in te zetten om de onderlinge samenhang in de dorpen te verbeteren. Hiermee wil het college bewerkstelligen dat minder mensen een beroep op zwaardere vormen van zorg en welzijn hoeven te doen. In Ulrum en Onderdendam heeft de inzet van dorpsondersteuners al tot positieve resultaten geleid. Ook de omslag naar het Ontwikkelplein Het Hogeland kan onderdeel worden van de Regio Deal. De ambitie daarbij is meer leer-werktrajecten in te zetten en voorzieningen in de dorpen te versterken. Ten slotte willen het college het geld van de Regio Deal inzetten om meer risicojongeren te begeleiden naar werk en scholing. Begin 2024 wordt duidelijk of de brede coalitie voor de versterking van Het Hogeland uit de startblokken kan.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !