Aftrap Gronings offensief tegen sexueel geweld

GRONINGEN – De GGD Groningen deed vrijdag 3 november de aftrap van het Gronings offensief tegen seksueel geweld. Een tweejarig actieplan omdat er in de Groningse samenleving meer aandacht moet komen voor seksueel geweld. Om slachtoffers te steunen én toekomstige slachtoffers te voorkomen. Alle tien Groningse gemeenten ondersteunen het plan. Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe, onderdeel van de GGD, voert het plan uit. Ter gelegenheid van de aftrap bezocht Mariëtte Hamer (regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld) op 3 en 4 november Groningen om in gesprek te gaan over seksueel geweld.

‘’Waar het in het kort op neer komt is slachtoffers niet langer in de steek laten’’, zegt projectleider en tevens coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe Fetzen de Groot. En daarbij willen we er natuurlijk voor zorgen dat seksueel geweld in de toekomst gestopt wordt. Geen makkelijk proces: ‘’Het vraagt een lange adem. De impact en de gevolgen van seksueel geweld in de samenleving zijn een hele lange tijd onderschat’’, vervolgt De Groot, ‘’Het gevolg is dat er amper over gesproken wordt. Dat moet komende jaren echt anders’’.

Elkaar steunen

Seksueel geweld krijgen we alleen beter op de agenda als de samenwerking tussen professionals, bestuurders en organisaties vaker opgezocht wordt. Dit is één van de belangrijkste doelen van het Groningse actieplan. Dit wil men realiseren door een steunpunt in te richten waar alle inwoners laagdrempelig terecht kunnen met hulpvragen. Daarnaast kunnen inwoners van Groningen straks letterlijk niet meer om het probleem heen. Want er wordt een monument onthuld voor alle slachtoffers uit Groningen. En dat zijn er veel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen een vorm van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt.

Nationaal actieprogramma

Dit is de reden waarom het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Actieprogramma aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is gestart in 2022. Regeringscommissaris Hamer adviseert de ministeries over dit actieprogramma en wil daarnaast het maatschappelijke gesprek aanjagen en partijen in de aanpak aan elkaar verbinden, om zo een cultuurverandering in gang te kunnen zetten. Seksueel geweld kan alleen door samen te werken worden aangepakt. Het Gronings offensief sluit daarom aan bij het nationale actieprogramma.

Werkbezoek regeringscommissaris aan Groningen

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer steunt het Groningse actieplan. Op 3 en 4 november was ze in Groningen om alle betrokkenen met elkaar te verbinden. Ze ging in gesprek met inwoners, ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders. Samen werd gekeken naar hoe de plannen omgezet kunnen worden in acties. Projectleider De Groot was blij met haar komst: ‘’We zijn erg blij met de samenwerking en een betere aftrap kunnen we ons niet wensen.’

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !