Maatwerkregeling voor boeren met gasschade opent op 1 december

GRONINGEN – Vanaf 1 december 2023 kunnen agrariërs in het aardbevingsgebied een subsidieaanvraag indienen voor de Maatwerkregeling van het Agroprogramma. Het college van de provincie Groningen heeft vandaag ingestemd met de regeling, die door overheden en de agrarische sector is opgezet. De Maatwerkregeling is bedoeld voor agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning en investeringen moeten doen om hun verdere bedrijfsvoering weer op gang te brengen.

Vooruitlopend op de Maatwerkregeling hebben twaalf agrarische bedrijven, die niet konden wachten op openstelling van de Maatwerkregeling, subsidie ontvangen. Deze subsidies zijn onder meer gebruikt voor sloop en nieuwbouw van een woning, nieuwbouw van een schuur, uitbreiding van een stal, het plaatsen van zonnepanelen, realisering van een loods met koel- en ventilatiesystemen en het opzetten van een tweede bedrijfstak.

Gedeputeerde Susan Top: “De eerste ervaringen in de pilot voor de maatwerkregeling zijn goed. Belangrijk hierbij zijn de consulenten van het Agroprogramma die de agrariërs adviseren en begeleiden. De maatwerkregeling is het laatste stukje dat de puzzel compleet maakt om tot een oplossing te komen. Op deze manier voorzien we in de behoefte van agrariërs om toekomstbestendig verder te kunnen met hun bedrijf.”

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !