College stemt in met bestemmingsplannen voor versterking in Uithuizen

UITHUIZEN – Het college van B&W heeft ingestemd met twee ontwerpbestemmingsplannen voor twee wijken in Uithuizen. Het gaat om de wijk Menkema en de Wilgenhof met daarbij het terrein van de voormalige Willem Alexanderschool. In deze bestemmingsplannen staat de herinrichting beschreven van (een deel van) deze wijken. Dit grotendeels vanwege sloop en nieuwbouw vanwege versterking. De plannen worden vanaf vrijdag 1 december 2023 tot en met donderdag 11 januari 2024 voor inwoners ter inzage gelegd.

Wethouder Mariëtte de Visser is blij met deze stap: “Dit brengt ons weer een stap verder in de versterking in Uithuizen. Na alle voorbereidingen gaan we in de loop van 2024 ook in de wijk Menkema aan de slag. Er wordt nu al gewerkt aan de Wilgenbos en in Uithuizen Noord. Woningen worden gesloopt en we bouwen nieuwe aardbevingsbestendige en veilige woningen voor de bewoners weer terug. Ook verbeteren we de leefomgeving van de woningen en daarmee de wijk.” Ook wethouder Eltjo Dijkhuis is blij met de voortgang in Uithuizen: “Er gebeurt al veel en er gaat nog meer gebeuren in Uithuizen. Niet alleen als het gaat om versterking maar ook in vernieuwing in het centrum. De wijk Menkema ligt hier direct naast. We bouwen daarom niet alleen nieuwe woningen, we pakken ook direct de omgeving aan. Bijvoorbeeld door een tweede verkeersontsluiting op de Snik te maken vanuit de wijk. En door de wijk groener en ruimtelijker op te zetten. Daarmee verbeteren we naast de woningen ook de verkeersveiligheid, klimaatbestendigheid en de leefbaarheid in de wijk.”

Versterking Menkema

In de wijk Menkema worden in totaal 270 woningen gesloopt vanwege versterking. Het gaat hierbij om woningen aan de Snik, Tjalk en Aak. De versterking van huurwoningen van woningstichting Goud Wonen is de grootste opgave. Goud Wonen sloopt 91 woningen en vervangt deze door nieuwbouw. Van de 91 woningen worden 85 teruggebouwd in de wijk. Vanwege de nieuwe en groenere opzet van de wijk, de vraag naar verschillende soorten woningen en de huidige bouweisen is er te weinig ruimte om alle woningen op dezelfde plek terug te bouwen. De overgebleven 6 woningen worden daarom op een andere plek in Uithuizen teruggebouwd. De sloop van deze 91 woningen gebeurt in twee fasen. In de eerste fase sloopt Goud Wonen 51 woningen en bouwt 48 terug. In de tweede fase gaat het 40 woningen die gesloopt worden waarvan 37 terugkomen in de wijk.

Herinrichting openbaar gebied

Bij de herinrichting van de wijk besteden we veel aandacht aan het vergroten van de woon[1]en leef kwaliteit in de wijk. De wijk wordt groener en we nemen maatregelen om de wijk toekomstbestendiger te maken rondom het klimaat. Ook is er meer ruimte vrijgemaakt voor spelen. Daarnaast verandert er het een en ander aan de wegenstructuur. We maken namelijk een tweede weg van de wijk naar de naastgelegen doorgaande weg Snik. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid. Met deze versterking zal de wijk flink veranderen, meer dan bij de meeste andere versterkingsprojecten in onze gemeente. Daarom is het belangrijk om ook bij dit versterkingsproject de input van de bewoners die in de wijk gaan wonen in de plannen mee te nemen. Voor de nieuwe inrichting van de wijk hebben we daarom meerdere bijeenkomsten georganiseerd met de bewoners en omwonenden. Zij hebben hun input op deze wijze geleverd. Deze input is verwerkt in beide plannen. Het college heeft de plannen vastgesteld tijdens de collegevergadering op 18 april 2023. Omdat het plan verder gaat dan alleen sloop- nieuwbouw, sluit het stedenbouwkundig plan niet aan bij de regels van het huidige bestemmingsplan. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Oude schoolterrein

Het schoolterrein maakt deel uit van de versterking in de wijk Wilgenbos/Wilgenhof. In deze straten sloopt woningstichting Goud Wonen in totaal 56 woningen en bouwt 51 woningen weer terug. Vanwege de nieuwe en groenere opzet van de wijk, de vraag naar verschillende soorten woningen en de huidige bouweisen is er te weinig ruimte om alle woningen op dezelfde plek terug te bouwen. Dit is bij meerdere wijken in Uithuizen waar we gaan versterken het geval. Een deel van de nieuwbouw op het schoolterrein gaan we daarom gebruiken om deze overgebleven woningen te compenseren. In totaal worden er 16 woningen op het schoolterrein gebouwd. Het gaat om tien geschakelde (rijtjes)woningen en 6 twee-onder-één-kapwoningen. De tien rijtjeswoningen gebruiken we om de woningen die nu niet teruggebouwd kunnen worden te compenseren. Daarnaast blijkt uit woningonderzoek dat in Uithuizen behoefte is aan twee-onder-een-kap woningen. Dit plan voorziet daarmee aan de behoefte van de inwoners van Uithuizen en omgeving. In 2019 is in Uithuizen een nieuwe brede school geopend. In deze school zijn drie basisscholen gehuisvest waaronder de Willem Alexander school. De Willem Alexander school was tot de opening van de brede school gehuisvest aan de J.F. Kennedylaan in Uithuizen. Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de J.F. Kennedylaan nog gebruikt om scholieren van het Hogeland College te huisvesten nu het schoolgebouw aan de J. Cohenstraat versterkt wordt. Zodra deze leerlingen weer terugverhuisd zijn wordt het schoolgebouw gesloopt. We verwachten dat de sloop in de nazomer van 2024 zal starten. Omdat het schoolterrein nu een maatschappelijke bestemming heeft, is er een nieuw bestemmingsplan nodig om de bouw van deze nieuwbouwwoningen mogelijk te maken.

Van vrijdag 1 december 2023 tot en met donderdag 11 januari 2024 liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis Uithuizen van de gemeente Het Hogeland locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !