Verhalencafé over de Oudendijk Warffum

WARFFUM – Op vrijdagavond 1 december vindt in de Huiskamer van Warffum een Verhalencafé over de Oudendijk plaats. Tot ver in de twintigste eeuw vormde de Oudendijk een apart buurtschap ten noorden van Warffum.

Tussen het dorp en de Oudendijk lag slechts landbouwgrond en de steeds verder naar het noorden uitbreidende begraafplaats. De provinciale Juffer Marthastraat werd pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw in het kader van de werkverschaffing aangelegd en geopend in 1938. Ook de Schaapweg, de Noordpolderweg en de Katershorn heetten lang Oudendijk, de laatste zelfs tot 1985.

Op ruime afstand van de welvarender dorpskern ontwikkelde de Oudendijk zich als een aparte gemeenschap van dagloners, landarbeiders, garnalenvissers, vishandelaren met eigen winkels, kroegen en zelfs een tijdje een eigen voetbalclub Kap en Klomp. De Oldiekster voetbalclub speelde niet op voetbalschoenen, maar op kaplaarzen en klompen. Er was veel armoede op de Oudendijk. De behuizing was schamel en dicht op elkaar gebouwd. Veel woningen hadden een moestuin en een varkenshok. Het ging er op de Oudendijk vaak wat ruiger aan toe dan in Warffum. In het dorp op de wierde werd vaak op de bewoners van de Oudendijk neergekeken.

Een groep bewoners en belangstellenden probeert verhalen uit het verleden van de Oudendijk te verzamelen om de unieke geschiedenis van het gebied vast te leggen. In het Verhalencafé wordt iedereen uitgenodigd om eigen herinneringen aan de Oudendijk of verhalen van ouders of grootouders te vertellen. De Huiskamer van Warffum ligt aan het Noorderkerkpad 13. Aanvang is 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.