Bestemmingsplan ‘De Zijwende’ Uithuizen ter inzage

UITHUIZEN – Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan voor het nieuwe zorgcentrum ‘De Zijwende’ in Uithuizen zes weken ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan beoogt een nieuw pand op het terrein van het voormalig zorgcentrum De Tille (foto).

Dit pand moet ruimte gaan bieden aan zo’n 70 beschermde woonplekken. Daarnaast is er ruimte voor bijvoorbeeld 34 zorgwoningen of 20 reguliere woningen. De invulling van deze ruimte is nog niet bepaald. Wethouder Eltjo Dijkhuis is verheugd over de plannen: ‘Dit plan is een mooie ontwikkeling voor de toekomst van Uithuizen. De plannen maken ruimtelijk meer mogelijk dan nu het geval is. Naast de plannen voor het moderne zorgcentrum biedt het ruimte voor bijvoorbeeld (senioren)woningen’. Wethouder Mariette de Visser voegt toe: ‘Dit plan brengt ons weer een stap verder in de versterkingsopgave in Uithuizen. Het biedt zorgorganisaties Cosis en Lentis de kans om samen een nieuwe toekomstbestendige locatie voor wonen en zorg te realiseren. Zij zoeken actief de verbinding met de inwoners van Uithuizen op het gebied van ontmoeten en welzijn. Zo komt er bijvoorbeeld een theehuis en een dierenweide. Maar bovenal is met deze plannen de zorg voor onze inwoners de komende 40 á 50 jaar gegarandeerd’.

Het bestemmingsplan beoogt de bestemming te wijzigen van de Oude Tilsterweg 23 in Uithuizen. Hiervoor is een plan gemaakt waarbij wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening samen komen in een nieuw woonzorgconcept. De noodzaak om bestaande gebouwen van zorgcentra te versterken biedt daarmee kansen voor verbetering. Het ontwerp met verschillende varianten is op 21 november 2023 gepresenteerd aan de direct omwonenden.

Schets van de nieuw te bouwen zorgcentrum De Zijwende

Dit plan waarin Lentis en Cosis samenwerken is voortgekomen uit het Groninger Zorgakkoord. Binnen dit akkoord slaan 20 partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis goede zorg en behandeling krijgen. De samenwerkingsafspraken helpen bij het voor elkaar kragen van innovaties en vernieuwingen in de zorgsector.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.