Subsidiegelden voor de uitvoering van het landschapscompensatieprogramma

HET HOGELAND – Het college van B&W stelt voor de begroting aan te passen in verband met het resterende landschapscompensatieprogramma 380KV (€ 1.300.000,-). Eerder is in de Voorjaarsnota 2023 al een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het deelproject Westerdijkshorn/Bedum (€ 350.000)

Daarnaast stelt het college voor bij het deelproject Westerdijkshorn/Bedum in te stemmen met het realiseren van een brug in Bedum over het Boterdiep zodat inwoners gemakkelijk een route kunnen fietsen langs onder andere de historische verbinding langs de oude Wolddijk. Voor de realisatie van deze brug is een extra investeringskrediet noodzakelijk ter grootte van €180.000,-. De brug krijgt een speciale helling die er voor zorgt dat deze geschikt is voor fietsers, wandelaars en rolstoelgebruikers. Daarnaast wordt de historische verbinding met de oude Wolddijk herstelt. Zo ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden in wandel- en fietstochten voor inwoners van het Hogeland en daarbuiten.

Alle projecten in de provincie Groningen welke te maken hebben met de nieuwe 380Kv lijn, worden gefinancierd door netbeheerder Tennet en provincie Groningen. Tennet draagt €12,4 miljoen bij en de provincie € 2,5 miljoen. Daarnaast is er nog een bedrag beschikbaar voor met name projecten van NNN (natuurnetwerk Nederland)- en weidevogelgebieden. In de projecten gaat het bijvoorbeeld om nieuwe beplanting, de herinrichting van een watergang of het herstel van een oude dijk of wierde. De projecten moeten uiterlijk in 2028 zijn gerealiseerd.

De projecten vloeien voort uit het landschapscompensatieprogramma 380KV vanuit provincie Groningen. Het programma heeft tot doel de gevolgen van de nieuwe geplaatste hoogspanningslijnen 380KV te compenseren. Vanuit de gemeente Het Hogeland worden er 10 projecten uitgevoerd. Het gaat om projecten aan de Wolddijk, het sportpark Sauwerd, de Westerdijkshorn in Bedum, Onderdendam, Sauwerd, Groot en Klein Wetsinge, Oudeschip, de Onstaborg in Sauwerd, de begraafplaats in Sauwerd en het dorpsbos in Winsum.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !