Ontwerpbestemmingsplan Natuurbegraafplaats bij Zuidwolde ter inzage

ZUIDWOLDE – Het college van B&W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kardinge Groeit’. Het plan biedt ruimte voor natuurontwikkeling met daarbinnen de mogelijkheid voor natuurbegraven tussen Zuidwolde en Groningen.

Daarvoor moet de bestemming ‘Agrarisch’ veranderen naar ‘Natuur’. Natuurmonumenten (NM) en Natuurbegraven Nederland (NBN) hebben als uitgangspunt dat maximaal 10% van een natuurbegraafplaats wordt gebruikt voor natuurgraven. Op 90% van de natuurbegraafplaats wordt dus niet begraven. Natuurbegraven Nederland (NBN) verwacht dat over zo’n 40 jaar ongeveer 10.000 overledenen hun laatste rustplaats in de natuur hebben gevonden. Daarna draagt NBN het natuurgebied over aan Natuurmonumenten die het gebied zal blijven onderhouden.

De plannen zijn samen met omwonenden en andere geïnteresseerden vormgegeven. Zo zijn er meerdere inspraakavonden georganiseerd door Natuurmonumenten en NBN. Uiteindelijk vormden betrokkenen en inwoners uit Beijum en Zuidwolde een werkgroep. Onder begeleiding van een landschapsarchitect is samen met de werkgroep het voorliggende ontwerp tot stand gekomen. Hierin is onder andere rekening gehouden met het vrije uitzicht, een waterbuffer, het landschap en de historie van het gebied.

Groene zone

In het gebied van 38 hectare gebied wordt nieuwe natuur aangelegd waardoor er een groene zone tussen Zuidwolde en de stad Groningen ontstaat. Deze zone stimuleert de mix van open groen, bomen, planten en dieren in dit gebied. Het natuurgebied moeten ruimte bieden aan inwoners van zowel de stad als daarbuiten om te wandelen en te ontspannen. Als je in dit gebied wandelt zie je alleen maar natuur. Van de 38 hectare wordt maximaal 3 hectare daadwerkelijk gebruikt voor de natuurgraven.

Met de ontwikkeling van de nieuwe natuur ontstaat meer ruimte voor wateropvang en krijgt het gebied een belangrijke rol als waterbuffer. Daarnaast zorgt de natuurontwikkeling er voor dat er een verbinding ontstaat tussen andere natuurgebieden zoals het Reitdiepdal en het Zuidlaardermeer. Wethouder Eltjo Dijkhuis is blij dat Natuurmonumenten samen met NBN aan een maatschappelijke behoefte voldoet: ‘We zien veel positieve ontwikkelingen in dit plan. Enerzijds biedt de natuurbegraafplaats de mogelijkheid voor een laatste rustplaats, midden in de natuur. Aan dit type begraven ontstaat steeds meer behoefte. Anderzijds zorgen de plannen voor meer natuur in dit gebied, een prettige plek waar mensen kunnen wandelen en ontspannen.’

Het bestemmingsplan ligt vanaf 15 december tot en met 25 januari ter inzage. Het plan is in te zien bij de balie op het gemeentehuis locatie Winsum. Digitaal tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !