Dijkbewaking gestopt, dijkdoorgangen weer open

GRONINGEN – Waterschap Noorderzijlvest kwam vandaag, vrijdag 22 december, met onderstaande berichtgeving over de dijkbewaking die is uitgevoerd n.a.v. storm Pia.  

09.00 uur Afgelopen nacht hebben we een volledige dijkbewaking uitgevoerd in verband met hoogwater op zee. We inspecteerden uit voorzorg de zeedijk vanaf Lauwersoog tot aan Delfzijl. Zowel in Lauwersoog, de Eemshaven als Delfzijl is een deel van de kades ondergelopen. In Delfzijl stond ook water op de wegen bij de haven. Dit leverde geen gevaarlijke situaties op. Materialen die konden gaan drijven, zijn opgeruimd. Er zijn geen beschadigingen aan de dijk waargenomen. Nu het licht is voeren we nog een tweede inspectie uit om te kijken of er inderdaad geen schade is. Dan kijken we ook of er materialen zijn die verwijderd moeten worden.

De hoogst gemeten waterstand was NAP + 04.02 meter bij gemaal De Drie Delfzijlen. Deze is vanochtend rond 07.00 gemeten. Het water zakt nu weer. In de loop van de dag gaan we de dijkdoorgangen bij Delfzijl weer openen.

11.00 uur De dijkdoorgangen bij Delfzijl zijn weer open en de dijkbewaking is gestopt. Gisteren, donderdag 21 december om 14.00 uur, hebben we de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten vanwege hoogwater op zee. En zowel vannacht als vanochtend hebben we een volledige dijkbewaking uitgevoerd. We inspecteerden uit voorzorg de zeedijk vanaf Lauwersoog tot aan Delfzijl. Bij de laatste inspectieronde hebben we geen bijzonderheden aangetroffen. Er is geen schade aan de dijk ontstaan.

De hoogst gemeten waterstand was NAP + 04.02 meter bij gemaal De Drie Delfzijlen. Deze is vanochtend rond 07.00 gemeten. Inmiddels is de waterstand flink gezakt en hebben we de dijkdoorgangen weer geopend. De wegen zijn ook weer opengesteld. Het fietspad blijft nog afgesloten tot het water daar weg is.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !