Provincie steunt detailhandelvisie gemeente Het Hogeland met 200.000 euro

GRONINGEN – De gemeente Het Hogeland ontvangt van de provincie Groningen een bijdrage van € 200.000,- voor de uitvoering van haar regionale Detailhandelsvisie.

Deze bijdrage is voor de gemeente Het Hogeland een belangrijke bouwsteen om alle gewenste ontwikkelingen uit de visie uit te kunnen voeren. Uiteindelijk moeten die ontwikkelingen leiden tot aantrekkelijke, levensvatbare en duurzame centra met ondernemers die op de toekomst zijn voorbereid.

Compacte, aantrekkelijke en duurzame winkelkernen

In de detailhandelsvisie staan voorstellen voor meer compacte, aantrekkelijke en duurzame winkelkernen. Het winkelaanbod bepaalt namelijk in belangrijke mate de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. De visie is een samenwerking tussen het Ondernemersplatform Het Hogeland en de gemeente.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken onderschrijft het belang van toekomstbestendige winkelcentra: “Voor de leefbaarheid in de provincie is de detailhandel van groot belang. Zowel fysieke als beleidsmatige ingrepen zijn nodig voor het behoud van gezonde winkelcentra en om verdergaande leegstand te voorkomen. Vanuit de subsidieregeling Retailagenda dragen wij hier graag aan bij.”

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Ik ben heel erg blij dat de raad van Het Hogeland zo enthousiast was over de detailhandelsvisie en deze unaniem heeft aangenomen. Keuzes maken voor de toekomst is nodig, zeker nu. En dit in goede samenwerking met ons ondernemersplatform, waarin alle retailers uit de gemeente vertegenwoordigd zijn. Een bijzonder mooie samenwerking met deze visie als vertrekpunt. Deze financiële bijdrage van de provincie helpt ons deze plannen te realiseren.”

De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee de provincie gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling van winkelgebieden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !