Vanaf 2023 stroomregeling kleine opwekkers op de schop

DEN HAAG – De huidige salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom wordt vervangen. De Tweede Kamer buigt zich over het wetvoorstel om vanaf 1 januari 2023  voor kleinverbruikers, zoals huishoudens en bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik de huidige regeling geleidelijk te vervangen. In plaats van het verrekenen van stroom die op het net is gezet, krijgt de kleine stroomopwekker een vergoeding van het electriciteitsbedrijf, zo laat het ministerie van economische zaken weten.

De salderingsregeling is een van de meest gebruikte regelingen in het kader van de energietransitie. Kleinverbruikers ontvangen voordeel op hun energierekening doordat de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekken en terug leveren aan het net, wordt afgetrokken van hun energieverbruik. Ook krijgen ze altijd hetzelfde tarief van de energieleverancier voor ingevoerde stroom als voor afgenomen stroom. Daardoor betalen ze geen energiebelasting, ODE-heffing en btw voor het weggestreepte energieverbruik. Tot 2023 verandert er niets aan deze regeling. Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage zelf opgewekte stroom dat je op deze manier kunt ‘salderen’ geleidelijk afgebouwd. Eigenaren van zonnepanelen hebben dan nog 3 jaar langer kunnen salderen dan oorspronkelijk in het regeerakkoord was voorzien.

“De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor is het naar verwachting op de lange termijn ook financieel aantrekkelijk om zonder subsidie zonnepanelen te installeren. Door deze kostendaling neemt ook de tijd af waarin je met gebruik van de salderingsregeling de investering voor aanschaf en installatie van zonnepanelen – via het voordeel op de energiebelasting – terugverdient. Uit de berekeningen van TNO blijkt dat ongewijzigd doorgaan met salderen op termijn tot overstimulering leidt. De terugverdientijd van zonnepanelen komt dan uit op minder dan 6 jaar in 2023 en minder dan 5 jaar vanaf 2028. In het regeerakkoord is opgenomen dat de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd, zodat voor deze kostendaling wordt gecorrigeerd en met dezelfde financiële middelen meer klimaatwinst kan worden geboekt,” zo zegt minister Wiebes in een toelichting.

Het afbouwpad is gebaseerd op de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019 en berekeningen van de terugverdientijd door TNO. Het afbouwpad is zo vormgegeven dat de terugverdientijd van zonnepanelen die nog deze kabinetsperiode worden aangeschaft gelijk blijft. Voor een gemiddelde zon-pv installatie die in 2020 of 2021 wordt geïnstalleerd is dit rond de 7 jaar.

Afbouwpad Wetsvoorstel afbouw Salderingsregeling
Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Afbouw percentage 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Netbeheerders zijn op dit moment druk bezig met de uitrol van de ‘slimme meter’. Op dit moment beschikt 80% van alle kleinverbruikers al over zo’n meter. Het is voor de afbouw van de salderingsregeling vereist dat kleinverbruikers beschikken over een meter die levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn of een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is. Netbeheerders bieden vanaf 2021 gedurende twee jaar iedereen die nog geen geschikte meter heeft opnieuw zo’n meter die afname en invoeding apart kan meten aan. Met dit wetsvoorstel wordt het verplicht deze te accepteren./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.