Steun voor aanbieders Wmo-voorzieningen

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft financiële maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de dienstverlening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door COVID-19 niet in gevaar komt.

Het gaat om ondersteuning van aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Deze aanbieders worden geconfronteerd met extra kosten en het wegvallen van werkzaamheden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.