Foutjes in de lijst met te verkopen gebouwen van gemeente

HET HOGELAND – De lijst met gebouwen die de gemeente wil verkopen, geeft rumoer in de gemeenteraad. “Winsum is dan wel het allermooiste dorp in Nederland, maar niet alle mooie gebouwen staan in Winsum”, zo karakteriseerde Gerke Kersaan (GemeenteBelangen) de foutjes in de lijst.

Hij doelde op het carillon Agricola dat te koop staat. Dat staat in Baflo en niet in Winsum. Hij vroeg zich af of het spoorstation in Baflo wel eigendom van de gemeente is. Er staan heel veel schoolgebouwen op de lijst met de mogelijkheid van sloop of verkoop. Sloop is niet altijd wenselijk, betoogde hij: “Ik zou graag een aangescherpte, uitgewerkte lijst willen zien die recht doet aan veel vragen die inwoners zich stellen.” Nanninga (PvdA) en Visser (LS) wilden ook dat het onderwerp terug komt in de raad met criteria voor verkoop van de te verkopen gebouwen.

Wethouder Dijkhuis wees de raad erop dat in september bij het vaststellen van de contouren van de bezuinigingen een motie had aangenomen dat deze lijst er snel moest komen. Ook bij de behandeling van de begroting vorig maand wilde de raad deze lijst snel krijgen. De verkoop van overtollige panden moet een bezuiniging op het onderhoud ervan opleveren en ook inkomsten van de opbrengsten van de verkoop. “Deze lijst maakt onderdeel uit van de vastgoedvisie van de gemeente. Deze is er nog niet en we meenden met deze lijst alvast tegemoet e komen aan de vraag van de raad om toch met deze lijst te komen. Het is een indicatieve lijst die aangeeft waar we het over hebben. De lijst geeft aan wat ons bezit is en wat we daar mee kunnen doen. Verkopen of slopen of iets anders”, aldus  Dijkhuis./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !