Raad zonder problemen akkoord met verbod op lachgas en intimiderende kleding

HET HOGELAND – Lachgas en het rondlopen in kleding van verboden clubs is verboden in de gemeente Het Hogeland. De gemeenteraad stelde gisteravond de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast waarin dit geregeld is.

De APV is een soort juridisch plaatselijk reglement waarin tal van onderwerpen zijn geregeld, vergunningen voor de horeca en evenementen, openingstijden winkels, het al dan niet aan banden leggen van prostitutie en coffeeshops. Het is een juridisch doorwrocht werkstuk waarvoor juristen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het basiswerk doen. Vandaar dat talloze gemeenten om en nabij dezelfde plaatselijke verordeningen hebben, met lokale accenten.

De doorsnee burger heeft nauwelijks weet van de APV. Kor Berghuis (CDA) drong er bij het college van b. en w. op aan deze regels beter te communiceren: “Kan er een publieksvriendelijke versie van komen. Bij wijze van spreken op één kantje A4. Dat is een uitdaging.” Hier kreeg hij wel bijval voor.

Roelf Torringa van GemeenteBelangen verwoorde het algemene gevoel in de raad met het compliment voor het aanpakken van intimiderende clubs en het lachgas. Zoals Stefan van Keijzerswaard (VVD) er aan toevoegde: “Lachgas ampullen liggen in speeltuinen en andere speelplekken. Het lachgas verbod werkt preventief op jeugdcriminaliteit. Ik maak me alleen wat zorgen over hoe dit verbod gehandhaafd kan worden.”

Linda Visser van Lokaal Sociaal bracht de opvatting van de jurist Brouwer ter sprake die al maanden in de media stelt dat een gemeentelijk lachgasverbod juridisch niet houdbaar zou zijn.

Burgemeester Henk Jan Bolding, hij heeft de openbare orde in de portefeuille, reageerde geruststellend op Visser: “Het gaat bij de lachgas bepaling om de handhaving van de openbare orde en verder niets. De VNG heeft daarvoor een juridisch zorgvuldig artikel geformuleerd. Het is de rechter die bepaalt of iets rechtmatig is of niet en niet een jurist. Als het voor de rechter komt, zie ik de jurisprudentie met vertrouwen tegemoet.”

Paul Steeman van GroenLinks greep de gelegenheid aan om een algeheel vuurwerk verbod in de gemeente in te stellen: “Dit jaar is er een landelijk verbod op het nieuwjaars vuurwerk. Dit is de gelegenheid  om ervaring op te doen met handhaving van dat verbod. Wij willen in de APV een vuurwerkverbod. In het belang van het welzijn van dieren, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.”

Torringa en Keijzerswaard maakten zich zorgen over het mogelijk komende verbod op carbidschieten. “Het moet toch mogelijk zijn om corona bestendig het carbidschieten toe te staan,” aldus Keijzerswaard. Burgemeester Bolding stelde: “Er is nog geen landelijk verbod, daar komt 1 december duidelijkheid over. Persoonlijk ben ik er voor om de huidige regels toe te passen. Individueel bussen van maximaal een liter en groepsgewijs maximaal twee bussen van 60 liter met streng toezicht van volwassenen. De Veiligheidsregio vergadert daar morgen over.”

Bernd de Jong van de ChristenUnie was in het klein in z’n nopjes met de APV. Eén van zijn eerste politieke daden in de nieuwe gemeente in 2019 was het indienen van een voorstel voor een verbod op het oplaten van ballonnen. Het gas en de rubber zijn een nodeloze milieuvervuiling en hij kreeg hiervoor steun van de raad. Het ballonnenverbod staat nu in de APV./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !